Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

DE OPENBARE WEG
OPENBARE WEG - OPENBARE PLAATS


De informatie op deze pagina is gebaseerd op de vorige leermethode van Gratis Rijbewijs Online.
Wil je de info volgens onze huidige leermethode, klik dan bovenaan deze pagina op THEORIE.Dit filmpje bevat de leerstof i.v.m. de openbare weg en rijbaan voor het theorie-examen.DE OPENBARE WEG


WAT IS EEN OPENBARE WEG?


OPENBARE WEG (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be


Sommige jongeren denken ten onrechte dat 'DE OPENBARE WEG' alleen maar het verharde gedeelte van de rijbaan is. Maar dat is foutief.

. De openbare weg loopt langs de zijkant tot aan een sloot of gracht, een talud of een grens van een
  privé-eigendom.
. Dit wil dus zeggen dat ook de grasberm nog bij de openbare weg hoort.


PRIVAATWEG (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Privaatweg
Ook privéwegen, die niet echt als een privéweg zijn aangegeven, maar die met al dan niet stilzwijgende toestemming van de eigenaar door iedereen gebruikt mogen worden (dus niet alleen door de eigenaar), worden als een openbare weg beschouwd.

Staat uitdrukkelijk vermeld dat het een privaatweg is, dan is het uiteraard geen openbare weg.


Het verkeersreglement
, dat we in deze cursus zullen leren, telt eigenlijk alleen maar op de OPENBARE WEG.
Maar toch wordt het meestal ook toegepast op een OPENBARE PLAATS.HET VERSCHIL TUSSEN EEN OPENBARE WEG EN EEN OPENBARE PLAATS


1. Wat is een openbare plaats?

Een 'openbare plaats' is een zeer ruim begrip.
Zo zijn bijvoorbeeld de 'inkomhal van de luchthaven', de 'treinstations' en 'metrostations' of 'het strand van Oostende' (...) allemaal openbare plaatsen. We mogen er immers allemaal komen.


Maar in deze cursus over het verkeersreglement beperken we het begrip 'openbare plaatsen' tot die plaatsen waar wij met onze voertuigen kunnen en mogen komen.


Er zijn drie soorten openbare plaatsen waar wij met onze voertuigen mogen/kunnen komen:

    a. op de openbare weg;
    b. op een openbaar terrein;
    c. op een niet-openbaar terrein;


Laten we eerst even kijken wat het verschil is tussen deze drie soorten openbare plaatsen:a. De openbare weg

STRAAT (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Straat
tunnel
Tunnel
PAD (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Pad
ROTONDE (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Rotonde

De OPENBARE WEG, zoals bijvoorbeeld een plein, een weg, een straat, een pad, een aardeweg, een brug, een autosnelweg, of een tunnel (...) is dus een openbare plaats waar we, als we ons willen verplaatsen, zonder probleem met onze voertuigen mogen komen. We hoeven aan niemand uitleg te geven waarom we daar nu juist willen rijden.


Maar let op: 'Openbare' weg wil niet noodzakelijk zeggen dat iedere weggebruiker of elk voertuig erop toegelaten is. (Zo mag bijvoorbeeld een bestuurder van een bromfiets niet op de autosnelweg rijden, terwijl sommige wegen dan weer verboden zijn voor vrachtauto's).


b. Een openbaar terrein


TANKSTATION (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Tankstation
CONTAINERPARK
Containerpark
PARKING RESTAURANT (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Parking restaurant
PARKING HOSPITAAL (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Parking hospitaal

Ook OPENBARE TERREINEN, zoals de parking van een hospitaal of van een winkel, een tankstation of een afvalcontainerpark zijn openbare plaatsen.


Zoals je uit de voorbeelden kan opmaken, is een openbaar terrein een plaats waar we met onze voertuigen mogen komen, als we er echt voor iets moeten zijn. Anders zullen we daar niet rijden.

    Bijvoorbeeld:
    . om te tanken (tankstation);
    . om afval weg te brengen (containerpark / Als je geen toegangsbewijs nodig hebt, zie anders punt C);
    . om te winkelen (parking gewone winkel);
    . om een zieke te gaan bezoeken (parking hospitaal);
    . om te gaan eten (parking restaurant).PARKING GROOTWARENHUIS (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Parking grootwarenhuis
Uitzondering: (Moet je niet kennen voor het examen)
De parking van een grootwarenhuis is op het eerste gezicht ook een openbaar terrein. We rijden er als we daar voor iets moeten zijn, nl. om er te winkelen.

Maar uitspraken van verschillende rechtbanken (o.m. het Hof van Cassatie) hebben bepaald dat de parking van een grootwarenhuis (rijbanen en parkeervakken) een echte openbare weg is.

Toch is het aangewezen om bij het verlaten van een parking van een grootwarenhuis voorzichtig te zijn en niet zomaar de voorrang van rechts te nemen, want niet alle rechters gaan ervan uit dat je in dat geval van een openbare weg komt.


c. Niet-openbaar terrein

PARKING CULTUREEL CENTRUM (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Parking van een cultureel centrum
RIJSCHOOL (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Oefenterrein rijschool
ONDERGRONDSE PRAKING (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Privé betaal parking
FABRIEK (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Een fabrieksterrein

NIET-OPENBARE TERREINEN, zijn plaatsen waar je niet zomaar mag komen. Het zijn dus plaatsen waar we enkel mogen rijden, als we een speciale toelating of bewijs hebben.

    Bijvoorbeeld:
    . een privéparking waar je zult moeten betalen om er te mogen parkeren. (betaalticket nodig);
    . de parking van een visclub, waar enkel de aangesloten leden mogen parkeren. (lidkaart nodig);
    . een fabrieksterrein waar uitsluitend de werknemers of de leveranciers toegelaten zijn. (toegangsbewijs nodig);
    . het oefenterrein van een rijschool, waar de leerlingen de manoeuvres mogen inoefenen. (toegangsbewijs nodig).OPENBARE PLAATS
OPENBARE WEG
OPENBAAR TERREIN
NIET-OPENBAAR TERREIN
We mogen er met onze voertuigen rijden.
We rijden er als we een speciale reden hebben.
We gaan brandstof tanken
We gaan een zieke bezoeken
We mogen er rijden als we een toelating hebben.
Een ticket dat we betaald hebben.
Een bewijs dat we er werken.
. straat . pad
. plein . autosnelweg
. tankstation
. parking hospitaal
. parking winkel
. fabrieksterrein
. betaalparking
. oefenterrein van rijschool2. Wordt het verkeersreglement overal toegepast?

Eigenlijk geldt het verkeersreglement alleen maar op de openbare weg. Overtredingen die op de openbare weg worden begaan, worden beboet (je krijgt een bekeuring).


Op openbare terreinen en niet-openbare terreinen (zoals een tankstation of een privé-parking), geldt het verkeersreglement in principe niet.


Maar:

Toch wordt algemeen aangenomen dat een bestuurder die er het verkeersreglement niet naleeft 'onvoorzichtig' is en aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade die hij veroorzaakt.

Terwijl overtredingen op de openbare weg beboet worden, zullen op openbare terreinen en niet-openbare terreinen vaak enkel zeer zware inbreuken beboet worden of strafrechtelijk worden vervolgd.

    Bijvoorbeeld:
    . Er rijden met een niet verzekerd voertuig (lees even de eerstvolgende 'Nuttig om weten').
    . Het veroorzaken van een zwaar ongeval waarbij gewonden of doden vallen.
    . Het rijden onder invloed van alcohol.
    . Het plegen van een vluchtmisdrijf.
    . Rijden met een motorvoertuig dat niet ingeschreven is bij de DIV (dus geen nummerplaat).
OPENBARE PLAATS
OPENBARE WEG
OPENBAAR TERREIN
NIET-OPENBAAR TERREIN
. Hier geldt het verkeersreglement.
Inbreuken worden beboet
. Eigenlijk geldt het verkeersreglement hier niet.
Zware inbreuken worden beboet.
. Eigenlijk geldt het verkeersreglement hier niet. Zware inbreuken worden beboet.Nuttig om weten:

Onverzekerde wagen levert rijverbod op (Info Het Laatste Nieuws)

Op 20 november werd op de parking van zorghuis De Fakkel in Paal een niet verzekerde wagen aangetroffen. De eigenaar, M. K. uit Diest werd door de Leuvense politierechter veroordeeld voor een boete van 550 euro. De man moet zijn rijbewijs ook voor een maand inleveren.
Zijn advocaat legde er de nadruk op dat het voertuig daar enkel geparkeerd stond. Zijn klant ontkende zelfs ermee gereden te hebben.
De rechter antwoordde dat de wagen op een openbare parking stond en zodoende deelnam aan het verkeer.

Een verduidelijking:

Stel dat deze persoon die wagen zonder nummerplaat op zijn privé had opgesteld, dan zou hij helemaal geen bekeuring gekregen hebben, want privé is geen openbare plaats.SPOORVOERTUIGEN

TRAM (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Tram
TRAM (C) Eugeen Van Aerschot www.gratisrijbewijsonline.be
Tram

Spoorvoertuigen (trams) die van de openbare weg gebruik maken, vallen niet onder de toepassing van dit verkeersreglement.

- (Tip ex) Een algemene regel is dat trams altijd voorrang hebben op andere weggebruikers.

- Toch zal een trambestuurder ook rekening houden met:
   . de bevelen van een politieagent;
   . de verkeerslichten.Nuttig om weten:

Politieagent - Politiebeambte
(Moet je niet kennen voor het examen)

In deze cursus zal je vaak de term "politieagent" zien staan. We gebruiken deze term omdat deze door iedereen gekend is. Maar eigenlijk moeten we de term politiebeamte gebruiken, waarmee zowel een politieinspecteur als de politiecommissaris en de korpschef wordt bedoeld.

Nuttig om weten:

Heeft een tram echt altijd voorrang?
(Moet je niet kennen voor het examen)

De bestuurder van een tram moet vertragen en desnoods stoppen wanneer er een verkeersopstopping is en het gevaarlijk is de snelheid te behouden of verder te rijden.
Behoudens speciale toelating is het de bestuurder verboden te breken :
- door een groep kinderen of scholieren :
   . ofwel in rijen, vergezeld van een leider;
   . ofwel die de rijbaan oversteekt onder de controle van een jeugdverkeersbrigade, van een leider of van een
     gemachtigd opzichter.
- door een lijkstoet;
- door een stoet die uitgaat met de toestemming van de plaatselijke overheid;
- door een groep renners die aan een wielerwedstrijd deelnemen.
- door een groep deelnemers aan een wandel- of loopwedstrijd.
Bij het naderen van groep deelnemers aan een wielerwedstrijd dient de bestuurder stil te houden.

RIJBEWIJS

.
.
.
.


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL