Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

SNELHEID
BEREKENEN VAN DE STOPAFSTAND


De informatie op deze pagina is gebaseerd op de vorige leermethode van Gratis Rijbewijs Online.
Wil je de info volgens onze huidige leermethode, klik dan bovenaan deze pagina op THEORIE.


LEES EERST DEZE PAGINA RUSTIG DOOR VOOR JE IETS BEGINT TE LEREN.


DE REACTIETIJD / REACTIEAFSTAND


1. Wat is de reactieafstand?


Met de REACTIETIJD bedoelen we de tijd die verloopt tussen het zien van een gevaar en het ogenblik dat het
rempedaal wordt ingedrukt.
  . De reactietijd van iemand die alert is, bedraagt ongeveer 1 seconde.
  . Iemand die erg vermoeid is of misschien gedronken of drugs genomen heeft, zal uiteraard meer tijd nodig hebben.


De REACTIEAFSTAND is het aantal meter dat wordt afgelegd tussen het moment dat de bestuurder het gevaar ziet en met moment dat hij het rempedaal indrukt.
Rijdt de bestuurder 120 km/uur, dan is de reactieafstand 36 meter


2. FORMULE

SNELHEID : 10 x 3 Tip examen. Deze formule niet leren, maar probeer ze te begrijpen

(De SNELHEID waarmee je rijdt) (delen door 10) (vermenigvuldigen met 3)
Voorbeeld: (100 km/uur) (:10 = 10) (10 x3 = 30)


SNELHEID
REACTIETIJD
ideale omstandigheid
20 km/uur
6 meter
30 km/uur
9 meter
40 km/uur
12 meter
50 km/uur
15 meter
60 km/uur
18 meter
70 km/uur
21 meter
80 km/uur
24 meter
90 km/uur
27 meter
100 km/uur
30 meter
110 km/uur
33 meter
120 km/uur
36 meterDE REMWEG


1. Wat is de remweg?


Met de REMWEG of de REMAFSTAND bedoelen we het aantal meters dat wordt afgelegd vanaf het ogenblik dat het rempedaal wordt ingedrukt tot de auto stilstaat. Dus, hoe sneller we rijden, hoe langer we het rempedaal moeten indrukken en hoe langer de remweg.


Er zijn nog andere factoren die de remweg kunnen verlengen. Bijvoorbeeld:
  . Een slecht wegdek.
  . Een nat wegdek.
  . De slechte staat van de remmen.
  . Versleten banden.
Rijdt de bestuurder 120 km/uur, dan is de remweg op droog wegdek 72 meter.


2. Formule:


a. Bij droog weer:


(S : 10)² : 2 Tip examen. Deze formule niet leren, maar probeer ze te begrijpen

(Snelheid waarmee je rijdt) (delen door 10) (vermenigvuldigen met het resultaat) (uitkomst delen door 2)
Voorbeeld: (100 km/uur) (100 : 10 = 10) (10 x 10 = 100) (100 : 2 = 50)


b. Bij nat weer:


(S : 10)² : 2 x 1,5 Tip examen. Deze formule niet leren, maar probeer ze te begrijpen

Uitkomst droog wegdek x 1,5
Voorbeeld: (100 km/uur) (100 : 10 = 10) (10 x 10 = 100) (100 : 2 = 50) (50 x 1,5) =


SNELHEID
REMAFSTAND
droog wegdek
REMAFSTAND
nat wegdek
20 km/uur
2 meter
3 meter
30 km/uur
4,5 meter
6,75 meter
40 km/uur
8 meter
12 meter
50 km/uur
12,5 meter
18,75 meter
60 km/uur
18 meter
27 meter
70 km/uur
24,5 meter
36,75 meter
80 km/uur
32 meter
48 meter
90 km/uur
40,5 meter
60,75 meter
100 km/uur
50 meter
75 meter
110 km/uur
60,5 meter
90,75 meter
120 km/uur
72 meter
108 meterDE STOPAFSTAND


1. Wat is de stopafstand?


De STOPAFSTAND is de som van de afstand die werd afgelegd tijdens de reactietijd (reactieafstand) en de weg die werd afgelegd tijdens remweg (het effectief duwen op het rempedaal).
Rijdt de bestuurder 120 km/uur, dan is de stopafstand op droog wegdek 108 meter
2. Formule:

SNELHEID
STOPAFSTAND
droog wegdek
STOPAFSTAND
nat wegdek
20 km/uur
8 meter
9 meter
30 km/uur
13,5 meter
15,75 meter
40 km/uur
20 meter
24 meter
50 km/uur
27,5 meter
33,75 meter
60 km/uur
36 meter
45 meter
70 km/uur
45,5 meter
57,75 meter
80 km/uur
56 meter
72 meter
90 km/uur
67,5 meter
87,75 meter
100 km/uur
80 meter
105 meter
110 km/uur
93,5 meter
123,75 meter
120 km/uur
108 meter
144 meter2. Welke les trek je daaruit?


Als je de onderstaande grafieken even bekijkt, dan kun je goed merken dat de STOPAFSTAND bij een nat wegdek langer is dan bij een droog wegdek.

De les die je daaruit moet trekken is dat je bij regenweer MEER AFSTAND moet houden van je voorligger dan bij droog weer.


STOPAFSTAND

STOPAFSTANDWAT MOET JE NU KENNEN VOOR HET EXAMEN?


1. Wat is stopafstand:

Dat is dus de afstand die de wagen aflegt vanaf het moment dat beslist te gaan remmen tot het moment dat je voet het rempedaal indrukt (reactieafstand) en de weg die je aflegt terwijl je het rempedaal ingedrukt houdt (remweg)


2. Welke formules moet je kennen?

GEEN. Niet die van onze site (en alle andere sites of handboeken) en ook niet de formule die Wees Wegwijs gebruikt.
Wanneer je in het dagelijks leven moet stoppen, ga je ook niet eerst in je hoofd een berekening zitten maken. Het theorie-examen is ook geen examen wiskunde.


3. Wat moet je dan wel kennen?

Als je de bovenstaande uitleg gelezen hebt en begrijpt, volstaat het voor het examen 4 getallen te leren:Snelheid   Droog wegdek
50 km/uur   +/- 30 meter
70 km/uur   +/- 45 meter
90 km/uur   +/- 70 meter
110 km/uur   +/- 95 meter

Als je deze vier getallen kent, kun je alle vragen oplossen.

Stel dat men zou vragen:
  Je rijdt 40 km/uur. De stopafstand is...
  A/ Tussen 10 en 30 meter
  B/ Tussen 30 en 50 meter
  C/ Tussen 50 en 70 meter


Dan weet je dat A het juiste antwoord is, want 30 meter is al de stopafstand bij 50 km/uur.

Stel dat men zou vragen:
  Je rijdt 100 km/uur. De stopafstand is...
  A/ Minder dan 50 meter.
  B/ Meer dan 50 meter.


Dan weet je dat B het juiste antwoord is, want het is al 70 meter als je 90 km/uur rijdt.Goed om weten:

1. ABS (Anti Blokkeer Systeem) (info VAB dossiers)

Bij het blokkeren van een wiel tijdens het gewone remmen zal de remkracht op dat wiel verminderen.
Voordeel van ABS is dat de wielen niet blokkeren en de wagen bestuurbaar blijft. De chauffeur kan blijven sturen en aldus de hindernis ontwijken.

(Tip ex). Een aantal tests wezen uit dat in sommige omstandigheden (vb. nat wegdek) bij het gebruik van ABS de remweg echter kan verlengen t.o.v. remmen met ABS op een droog wegdek.

RIJBEWIJS

.
.
.
.


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL