Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

STILSTAAN EN PARKEREN
SPECIALE ZONES


De informatie op deze pagina is gebaseerd op de vorige leermethode van Gratis Rijbewijs Online.
Wil je de info volgens onze huidige leermethode, klik dan bovenaan deze pagina op THEORIE.


ZONE MET BEPERKTE PARKEERTIJD (blauwe zone).


VERKEERSBORD

. Alle automobilisten (dus niet motors) moeten in deze zone een parkeerkaart gebruiken.
. De kaart moet vooraan onder de ruit gelegd worden.
. Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de
  vergunde parkeerduur.
. Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van
  de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.
. De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf alsook de speciale parkeerkaart van personen
  met een handicap.
M.T.M. 3,5 TON


VERKEERSBORD . Zone waarin enkel voertuigen met een M.T.M. van 3,5 ton of minder mogen parkeren.OPENBARE WEG MET BLAUWE ZONE REGLEMENTERING


BLAUWE ZONE (c) Gratis Rijbewijs Online Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle plaatsen voorzien van een verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g, dat is aangevuld met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.

Tenzij anders aangegeven, moet tussen 9 en 18 uur de parkeerschijf aan de binnenzijde van de voorruit gelegd worden.

Staat in een blauwe zone een van de verkeersborden E9a tot E9g (parkeren toegelaten) zonder het onderbord, dan moet op die plaats geen parkeerschijf gebruikt worden.


Goed om weten:

Parkeren in blauwe zone:
Sinds 31 maart 2003 is de nieuwe parkeerschijf verplicht. Maar waar, wanneer en hoe moet ze gebruikt worden?

Waar moet je de parkeerschijf gebruiken?
- In blauwe zones;
- Op openbare wegen met blauwe zones;
- Op plaatsen waar een P-bord staat aangevuld met een onderbord: Parkeerschijf

Wanneer moet je de parkeerschijf gebruiken?

- Leg de parkeerschijf op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
- In de blauwe zone moet je de parkeerschijf gebruiken: van maandag tot zaterdag tussen 9 en 18 uur, als er geen andere vermeldingen op het bord staan;
- als een onderbord de dag van de week vermeldt, moet het op die dag tussen 9 en 18 uur;
- als een onderbord bepaalde uren vermeldt, moet het tijdens die uren van maandag tot zaterdag;
- als een onderbord bepaalde uren en dagen vermeldt, moet het enkel die dagen en tijdens die uren.
- Als de parkeermeter of -automaat buiten gebruik is, moet u ook uw parkeerschijf gebruiken.

PARKEERSCHIJF (c) Gratis Rijbewijs Online Hoe de parkeerschijf gebruiken?
- Leg de schijf achter de voorruit zodat zij goed zichtbaar is.
- De pijl van de parkeerschijf plaatst u op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.
(Voorbeeld 1. Je stopt om 11h05. Je zet de pijl op 11h30).
(Voorbeeld 2. Je stopt om 11h00. Je mag ook de pijl zetten op 11h30).
- Je mag maximaal 2 uur parkeren, behalve als een opschrift of onderbord een kortere parkeertijd geeft.

Wie moet de parkeerschijf niet gebruiken?
- Bromfietsen,
- Voertuigen van personen met een handicap met een speciale parkeerkaart;
- Bewoners in het bezit van een bewonerskaart, op voorwaarde dat er op het bord duidelijk 'uitgezonderd bewoners' vermeld staat.

RIJBEWIJS

.
.
.
.


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL