Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

DE WEGGEBRUIKERS
HET RIJBEWIJS


De informatie op deze pagina is gebaseerd op de vorige leermethode van Gratis Rijbewijs Online.
Wil je de info volgens onze huidige leermethode, klik dan bovenaan deze pagina op THEORIE.


RIJBEWIJS


1. Rijbewijs: A3

- Bromfiets klasse B met of zonder aanhangwagen. (nodig voor bestuurders geboren na 14 februari 1961)
- Driewieler met motor max. 50cc en max. snelheid 45 km/uur en max. lege massa 270 kg. Een aanhangwagen is
  verboden.
- Vierwieler met motor max. 50cc en max. snelheid 45 km/uur en max. lege massa 350 kg. Een aanhangwagen is
  verboden.

. Leeftijd: 16 jaar zonder passagier.
. Leeftijd: 18 jaar met passagier.


2. Rijbewijs: A

- Motorfietsen;
- Motorfietsen met zijspan zonder aanhangwagen;
- Motorfietsen zonder zijspan met aanhangwagen.

. Leeftijd: 18 jaar voor motorfietsen van max. 25 kW (max. 0,16 kW/kg).


- Wie een definitief rijbewijs B (dus geen voorlopig) heeft behaald voor 19 januari 2011, mag van zodra hij dat twee jaar heeft ook motorfietsen met of zonder zijspan, met een maximale cilinderinhoude van 125 cm≥ en een maximaal vermogen van 11kW besturen, zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs A.
- Het geldt dus enkel voor diegenen die voor 19/1/2011 een definitief rijbewijs B hebben behaald en dus ten laatste op 19/1/2013 twee jaar een echt rijbewijs B hebben. Dit telt niet meer voor wie na 19/1/2011 een definitief rijbewijs B heeft behaald.

. Leeftijd: 21 jaar voor motorfietsen meer dan 25 kW (meer dan 0,16 kW/kg) of minstens 2 jaar in het bezit van een
  rijbewijs A).3. Rijbewijs: B


rijbewijs - Personenauto's, auto's dubbel gebruik;
- Lichte vrachtauto's, minibussen, kampeerauto's met een MTM van maximum 3.500 kg
  en maximum 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen;
- Deze voertuigen met een lichte aanhangwagen tot maximum 750 kg M.T.M.
- Motordrie- en motorvierwielers;

Opm.
Indien de M.T.M. van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt is het rijbewijs B voldoende als:
. de M.T.M. van de auto en de aanhangwagen samen max. 3.500 kg is,
. en de M.T.M. van de aanhangwagen niet meer is dan de ledige massa van de auto.

. Leeftijd: 18 jaar.


Goed om weten:

Massa in Beladen Toestand (MBT)
(Voorbeeld)
De eigen massa van mijn auto (dus zonder chauffeur, passagiers en lading) is 1.200 kg.
- Gisteren bestond de lading uit twee personen die samen 150 kg wegen. In de koffer lag een zak aardappelen
  van 50 kg. We gingen op een weegbrug staan. Die duidde aan dat de massa in beladen toestand 1.400 kg was
  (1.200 kg eigen massa + 150 kg 2 personen + 50 kg zak).
- Vandaag bestond de lading uit vier personen die samen 300 kg wegen en twee zakken aardappelen, samen 100 kg)
  We gingen weer op een weegbrug staan. Die duidde aan dat de massa in beladen toestand 1.600 kg was (1.200 kg
  eigen massa + 300 kg personen + 100 kg zakken).

Maximaal Toegelaten Massa (MTM) (Voorbeeld)
De eigen massa van mijn auto is 1.200 kg.
- De fabrikant heeft uitgerekend dat de lading van de auto in geen enkel geval ooit meer mag zijn dan 500 kg.
- De maximum toegelaten massa bedraagt dus altijd 1.700 kg (1.200 kg eigen massa + 500 kg maximum toegestane
  lading).


Belang op de openbare weg (Voorbeeld)
Veronderstellen we dat de eigen massa van mijn kleine vrachtauto 2000 kg is.
Veronderstellen we dat de M.T.M. 2800 kg is.
Dit wil dus zeggen dat ik maximaal (2800 - 2000 =) 800 kg lading (personen en goederen) mag vervoeren.

- Vandaag zitten in mijn auto 2 personen die elk 100 kg wegen (samen 200 kg). En in mijn auto liggen 10 zakken van
  50 kg (500 kg).
- De MBT is dus: 2000 kg (eigen massa) + 200 kg (personen) + 500 kg (zakken) = 2700 kg.
- Ik ben dus niet in overtreding want het gewicht is zelfs 100 kg minder dan de MTM.

Maar:
- onderweg kom ik het verkeersbord C23 tegen waarop een onderbord '2,5 ton' aanduidt.
- Ik mag met mijn vrachtauto niet voorbij dat bord rijden, want de MBT van mijn vrachtauto is op dit moment 2700 kg
  en het bord zegt dat de MBT maximaal 2500 kg mag zijn.4. Rijbewijs: B + E

Indien de M.T.M. van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt, doch er aan ťťn of beide van de hierboven vermelde voorwaarden niet voldaan is, omdat
. de M.T.M. van het trekkend voertuig en de aanhangwagen samen is meer dan 3.500 kg, en/of
. de M.T.M. van de aanhangwagen groter is dan de eigen massa van het trekkend voertuig.

. Leeftijd: 18 jaar.


Nuttig om weten

Wanneer heb je een rijbewijs B of rijbewijs BE nodig?

Om dit te weten, moet je rekening houden met twee zaken:

1. Je moet weten hoeveel het leeg gewicht van de (personen)auto bedraagt.
Dit gewicht vind je op het inschrijvingsbewijs van de auto. (Bijvoorbeeld: een kleine personenauto: 700 kg)

2. Je moet de M.T.M. weten van de aanhangwagen of van de caravan die je wilt voorttrekken.
Het gaat hier dus om de M.T.M. en zoals je al weet is dit dus de som van het eigen leeg gewicht van de aanhangwagen en het maximaal toegestane laadvermogen. (Het heeft dus geen belang of die aanhangwagen leeg is of halfvol geladen of vol is). HET M.T.M.vind je op het registratiebewijs of op het registratieplaatje dat op de aanhangwagen of caravan is bevestigd.

Welk rijbewijs heb je nu nodig?
RIJBEWIJS B
- Een bestuurder met een rijbewijs B mag met zijn personenauto sowieso een aanhangwagen met een M.T.M. van 750 kg voorttrekken.
- Met een rijbewijs B mag je ook een aanhangwagen met een M.T.M. van meer dan 750 kg voorttrekken op voorwaarde dat:
     . de M.T.M. van de auto en van de aanhangwagen samen maximaal 3500 kg is.
     . de M.T.M. van de aanhangwagen niet hoger is dan de ledige massa van de auto.

Rijbewijs BE
- Rijbewijs BE heb je nodig als aan de bovenstaande punten niet voldaan wordt.
Het totale gewicht van auto en aanhangwagen mag dus meer zijn dan 3500 kg.
MAAR: de auto die voorttrekt mag zelf maximaal een M.T.M. hebben van 3500 kg.


RIJBEWIJS C *
- Heeft de auto die voorttrekt een M.T.M. dat hoger is dan 3500 kg, dan heb je een rijbewijs C nodig.


Goed om weten

'Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs' en 'een verval tot het recht van besturen'.

Een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs:

- Een onmiddellijke intrekking van een rijbewijs slaat op alle categorieŽn van het rijbewijs, dus ook voor de categorie A3.
- Indien je geboren ben voor 15 februari 1961 ben je echter ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij te hebben. Dus in dit geval mag je met een bromfiets klasse B rijden.
- Met een bromfiets klasse A mag je nog rijden, want daar heb je geen rijbewijs voor nodig.

Een verval tot recht van besturen:
- Dit wordt uitgesproken door de rechtbank.
- In dat geval mag je ook niet meer met een bromfiets klasse A rijden.
- De rechter kan het verval van het recht tot sturen ook beperken tot één of meerdere categorieŽn van voertuigen. Het verval moet dan tenminste betrekking hebben op de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot het verval, werd begaan.
RIJBEWIJS

.
.
.
.


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL