Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

VOERTUIGEN
DE MASSA


De informatie op deze pagina is gebaseerd op de vorige leermethode van Gratis Rijbewijs Online.
Wil je de info volgens onze huidige leermethode, klik dan bovenaan deze pagina op THEORIE.


Dit hoofdstuk is belangrijk omdat sommige verkeersborden te maken hebben met M.T.M. (Maximaal Toegelaten Massa) en andere borden met M.B.T. (Massa in Beladen Toestand).
In dit hoofdstuk leggen we deze twee begrippen uit en leer je ook welke borden bij M.T.M. horen en welke bij M.B.T.

(Tip ex) Zorg dat je deze pagina goed verstaat en kent, want in elke examenreeks zit wel een vraag over dit.DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA (M.T.M.)

Wat is de M.T.M.?

Als je een lege auto op een weegschaal zou zetten, dan heeft die lege auto een bepaald gewicht. Bijvoorbeeld 1900 kg.

Maar in een auto zit normaal gesproken ook een bestuurder. Er kunnen passagiers inzitten. Er kan extra lading in de auto liggen.

De FABRIKANT bepaalt hoeveel het totaalgewicht van de lege auto + de bestuurder + de passagiers + de lading maximaal mag zijn om met die auto veilig te kunnen rijden.

Voor een PERSONENAUTO is dat totaalgewicht of de M.T.M. 3500 kg.
Als onze lege personenauto 1900 kg weegt, en de M.T.M. is door de fabrikant bepaald op 3500 kg, dan wil dit zeggen dat het totaalgewicht van de bestuurder en van de passagiers en van de extra lading nog 1600 kg mag bedragen.


DE MASSA IN BELADEN TOESTAND (M.B.T.)

Wat is M.B.T.?

Uiteraard zal de auto niet altijd vol passagiers zitten en zal de kofferbak niet altijd vol lading liggen.

Met de M.B.T. bedoelen we hoeveel een auto op een BEPAALD MOMENT weegt, als je ermee op een grote weegschaal zou rijden.

Vader Peeters rijdt op 15 en 17 juli met zijn PERSONENAUTO, een auto met een M.T.M. van 3500 kg.


PERSONENAUTO (M.T.M. 3500 kg)
15 juli 17 juli
lege auto:
1900 kg
lege auto:
1900 kg
bestuurder:
70 kg
bestuurder:
70 kg
passagier 1
40 kg
passagier 1
40 kg
passagier 2
55 kg
passagier 3
65 kg
lading
140 kg
lading
20 kg
M.B.T. 2270 kg M.B.T. 2030 kg

VERKEERSBORDEN IN VERBAND MET M.T.M.

a. Bord C39

. Vanaf het bord tot het volgende kruispunt is het verboden voor bestuurders van voertuigen of slepen, gebruikt voor het vervoer van ZAKEN, waarvan de M.T.M. meer dan 3500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
. Door middel van onderborden kan een ander M.T.M. opgelegd worden of kan bepaald worden dat dit verbod slechts tijdens bepaalde uren van toepassing is.

. (Tip ex) Als men dus op het examen vraagt of je met een personenauto voorbij dit bord mag inhalen, dan is het antwoord JA. Het bord telt immers alleen voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van ZAKEN. Ook AUTOBUSSEN mogen inhalen, want die vervoeren PERSONEN.
Opm. Dierenvervoer = zakenvervoer.


b. Bord C43

. Vanaf het bord tot het volgende kruispunt verboden voor VOERTUIGEN met een M.T.M. van meer dan 3,5 ton met een hogere snelheid te rijden dan de aangegeven snelheid.

Dus zowel voor voertuigen die ZAKEN vervoeren als PERSONEN.


c. Bord C48

. Vanaf het bord tot het volgende kruispunt verboden voor VOERTUIGEN met een M.T.M. van meer dan 3,5 ton met cruise control te rijden.

Dus zowel voor voertuigen die ZAKEN vervoeren als PERSONEN.


d. Bord E9a

. Vanaf dit bord is parkeren toegelaten voor VOERTUIGEN met een M.T.M. tot maximaal 3,5 ton.

Dus zowel voor voertuigen die ZAKEN vervoeren als PERSONEN.

VERKEERSBORDEN IN VERBAND MET M.B.T.

a. Bord C21

. Verboden toegang voor bestuurders van VOERTUIGEN, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de op het bord aangegeven massa.

Dus zowel voor voertuigen die ZAKEN vervoeren als PERSONEN.


b. Bord C23

. Verboden toegang voor bestuurders van VOERTUIGEN, gebruikt voor het vervoer van ZAKEN, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de op het onderbord aangegeven massa.

Dus enkel voor voertuigen die ZAKEN vervoeren.


c. Bord C31

. . Verboden voor VOERTUIGEN met een M.B.T. van meer dan 3,5 ton om aan het volgende kruispunt af te slaan in de richting die de pijl aangeeft.

Dus zowel voor voertuigen die ZAKEN vervoeren als PERSONEN.Goed om weten:

Massa in Beladen Toestand (MBT)
(Voorbeeld)
De eigen massa van mijn auto (dus zonder chauffeur, passagiers en lading) is 1.200 kg.
De M.T.M. van mijn auto is 1700 kg. (= door de fabrikant bepaald)

- Gisteren bestond de lading uit twee personen die samen 150 kg wegen. In de koffer lag een zak aardappelen van 50 kg. We gingen op een weegbrug staan. Die duidde aan dat de massa in beladen toestand (M.B.T.) 1.400 kg was.
(1.200 kg eigen massa + 150 kg van de 2 personen + 50 kg zak).

- Vandaag bestond de lading uit vier personen die samen 300 kg wegen en twee zakken aardappelen, samen 100 kg. We gingen weer op een weegbrug staan. Die duidde aan dat de massa in beladen toestand (M.B.T.) 1.600 kg was.
(1.200 kg eigen massa + 300 kg van de 4 personen + 100 kg zakken).


Maximaal Toegelaten Massa (MTM) (Voorbeeld)
De eigen massa van mijn auto is 1.200 kg.
- De fabrikant heeft uitgerekend dat de lading van de auto in geen enkel geval ooit meer mag zijn dan 500 kg.
- De maximum toegelaten massa (M.T.M.) bedraagt voor mijn auto dus altijd 1.700 kg
(1.200 kg eigen massa + 500 kg maximum toegestane lading aan personen of zaken).Belang op de openbare weg (Voorbeeld)
Veronderstellen we dat de eigen massa of het eigen gewicht van mijn kleine vrachtauto 2000 kg is.
Veronderstellen we dat de M.T.M. 2800 kg is.
Dit wil dus zeggen dat ik maximaal (2800 - 2000 =) 800 kg lading (personen en goederen) mag vervoeren.

- Vandaag zitten in mijn auto 2 personen die elk 100 kg wegen (samen 200 kg). En in mijn auto liggen 10 zakken van 50 kg (500 kg).
- De MBT is dus: 2000 kg (eigen massa) + 200 kg (personen) + 500 kg (zakken) = 2700 kg.
- Ik ben dus niet in overtreding want het gewicht is zelfs 100 kg minder dan de MTM.

Maar:
- onderweg kom ik het verkeersbord C23 tegen waarop een onderbord '2,5 ton' aanduidt.
- Ik mag dan met mijn vrachtauto niet voorbij dat bord rijden, want de MBT van mijn vrachtauto is op dit moment 2700 kg en het bord zegt dat de MBT maximaal 2500 kg mag zijn.KIES EEN HOOFDSTUK


RIJBEWIJS

.
.
.
.


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL