Disclaimer

De educatieve sites:

zijn gemaakt door en eigendom van Eugeen Van Aerschot en Phranee Saartram / Nongprue / Thailand.


 1. Voorwaarden voor het gebruik van Gratisrijbewijsonline.be
  1. Deze Nederlandstalige website wil naast de erkende rijscholen, naast Rijbewijs Op School, naast audio-visuele publicaties zoals handboeken of cd-roms..., een extra hulpmiddel zijn voor:
   1. iedereen die de noodzakelijke theorie wil studeren met het doel een Belgisch rijbewijs te bekomen.
   2. iedereen die reeds een rijbewijs heeft, maar zijn/haar kennis van het verkeersreglement wil opfrissen of toetsen.
  2. Door deze site en de diensten beschikbaar op deze site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te accepteren.
 2. Het gebruik van de site
  1. De informatie en diensten op deze site kunnen door de bezoeker van de site gebruikt worden als hulpmiddel bij het studeren van de theorie van het Belgische verkeersreglement met het oog op het behalen van een rijbewijs of het heropfrissen van eerder opgedane kennis. De auteur van de site vraagt geen financiële vergoeding voor het raadplegen van de theoriepagina's op de site en de aansluitende oefenvragen bij elk hoofdstuk.
  2. De inhoud van deze site is gebaseerd op de Belgische wetgeving. Bezoekers Nederland moeten beseffen dat de wetgeving in Nederland op diverse punten verschilt met de Belgische wetgeving. Zij gebruiken best onze site http://www.gratisrijbewijsonline.nl
  3. Op de theoriepagina staat de gemeenschappelijke theorie die gekend moet zijn voor alle rijbewijzen en de specifieke aanvullende theorie voor rijbewijs A - A3 - C. Deze theorie is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Aansluitend bij de meeste hoofdstukken staan een aantal oefenvragen waarmee de gebruiker van de site kan nagaan of hij de theorie die in een hoofdstuk werd behandeld, begrepen heeft en voldoende kent.
  4. De auteur heeft zowel de theoriepagina's als de aansluitende oefenvragen door diverse rijschoolinstructeurs of specialisten laten nalezen en rekening gehouden met hun op- of aanmerkingen. Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en voortdurend wordt bijgewerkt, kan de auteur in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden ingevolge toegang tot deze website, de raadpleging ervan, en/of het gebruikt van de informatie die op deze website beschikbaar is.
  5. Het via deze site studeren van de theorie en/of de oefenvragen is op geen enkele wijze een garantie dat de gebruiker van de site zal slagen tijdens het afleggen van het theorie-examen. Wordt door de gebruiker de voorgeschreven leermethode van de site gevolgd, dan is de slaagkans wel groot.
  6. De gebruiker mag de informatie op deze site alleen voor de doeleinden vermeld in punt 2.1 gebruiken en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden.
  7. Het is niet toegestaan om op enige wijze bepaalde delen van de site te downloaden of te printen, tenzij voor persoonlijk gebruik tijdens de zelfstudie, of bepaalde delen te herbewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te mailen of via enig ander middel te verspreiden.
  8. De auteur staat wel toe dat op andere websites een link gelegd wordt naar deze site. Het adres waarnaar gelinkt mag worden is: http://www.gratisrijbewijsonline.be. De site of bronvermelding moet genoemd worden: GRATIS RIJBEWIJS ONLINE
  9. Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de site, zijn inhoud, gegevens en vorm alsook de tekeningen en foto's op de site berusten bij de auteur en/of bij derden die het materiaal ter beschikking hebben gesteld en/of naar wie de auteur verwezen of gelinkt heeft. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of gebruiksrecht wordt overgedragen.
  10. Het gebruik van de site geeft de gebruiker geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.
 3. Gratis Rijbewijs Online forum-vzw
  1. Naast de website is er als extra luik: het GRATIS ONLINE HULPFORUM waar iedere bezoeker postings kan plaatsen met vragen en/of reacties. Dit forum is eigendom van en wordt beheerd door Gratis Rijbewijs Online forum VZW, waarvan de statuten in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd op 14/4/2008. Het ondernemingsnummer is: 896.922.772.
  2. Een posting plaatsen op het forum kan op volgende wijze gebeuren:
   1. ofwel volledig anoniem. In dit geval verschijnt als auteur de naam: gast
   2. ofwel onder een schuilnaam. Deze naam kan door de verzender van het bericht vrij gekozen worden, op voorwaarde dat de gekozen schuilnaam niet schokkerend is wanneer door die naamkeuze een derde persoon, die met het bericht of de verzender van het bericht niets te maken heeft, hierdoor schade zou lijden.
   3. ofwel onder de echte naam van de verzender.
  3. In elk van bovenstaande gevallen is het niet verplicht jezelf te registreren. Jezelf wel registreren heeft het voordeel dat de door jou gebruikte naam op dit forum door geen derden meer kan gebruikt worden en dat, als je hiervoor kiest, je een mail ontvangt die je verwittigt zodra op een vraag van jou een reactie is gekomen.
  4. Elk bezoeker die een bericht plaatst op het forum: hetzij uitsluitend tekst; hetzij tekst geïllustreerd met afbeeldingen of uitsluitend afbeeldingen; hetzij een link naar een andere website of een pagina of afbeelding van een andere website, is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bericht.
  5. De auteur van deze website, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor postings die door de moderators worden geplaatst. De auteur van deze website, noch de moderators van het forum kunnen op enige wijze aansprakelijk gesteld worden voor postings die door bezoekers worden geplaatst. Voor een forum zoals Gratis Online Hulpforum kan van de moderators niet verwacht worden dat ze 24 uur/dag en 7 dagen per week voortdurend het forum bewaken en elke illegale inzending onmiddellijk verwijderen. Toch streven zij ernaar om de binnenkomende postings binnen redelijke tijd te controleren en indien nodig te verwijderen.
  6. Mocht om één of andere reden een derde (instantie; organisatie; maker van een website; uitgever; bezoeker) van mening zijn dat een bepaalde tekst of afbeelding hem stoort of dat hij hierdoor enige schade ondervindt, of hij/zij op die tekst of afbeelding zelf bepaalde rechten zou kunnen claimen, mag hij/zij steeds de beheerders contacteren, zodat het probleem onmiddellijk wordt verholpen door de posting zo snel mogelijk te verwijderen.
  7. Moderators van het forum beantwoorden op basis van hun kennis en ervaring de vragen en/of kunnen de bezoeker naar aanleiding van een bepaalde vraag doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde site, instantie, handboek of rijschool.
 4. Beschikbaarheid van de website
  1. De auteur probeert de continue beschikbaarheid van de website en alle geboden diensten op de site te verzekeren, maar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt door wie op welke manier dan ook.
  2. De auteur behoudt het recht het ontwerp en de specificatie van de site op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.
  3. De auteur behoudt het recht op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging een gedeeltelijke of de totale inhoud van deze website van het internet te verwijderen.
 5. Registratie
  1. Om toegang te verkrijgen tot sommige onderdelen van de site, kan aan de bezoekers gevraagd worden zichzelf te registreren.
  2. Tenzij dit op de registratie-pagina uitdrukkelijk wordt vermeld en gebruiker hiervoor toelating geeft, wordt de bekomen informatie enkel intern met de grootste discretie behandeld en niet aan derden doorgegeven.
  3. De door de registratie bekomen informatie kan door de auteur gebruikt worden voor het maken van statistieken met betrekking tot het gebruik van de site en/of mailings die direct verband houden met de website.
 6. Contact
  1. Je kan de auteur mailen via eugeen@gratisrijbewijsonline.be