Weg Wan Beheer

Op tal van plaatsen staan
verkeersborden foutief geplaatst

Van leerlingen wordt verwacht dat ze de regels van de wegcode kennen en perfect naleven.

Maar helaas volgen wegbeheerders niet altijd de voorschriften wanneer zij de verkeersborden plaatsen.

Inazuma, een medewerker van het Gratis Rijbewijs Online forum en deskundige inzake verkeersregels heeft daarom een website opgestart waar dergelijke wantoestanden worden gesignaleerd.

Weg Wan Beheer


Ga terug naar de vorige pagina