Nieuwe rijopleiding 2017

2016 - 2017
nieuwe rijopleiding

Het theorie-examen

Wijzigingen in 2016

Op vraag van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts worden de examenvragen voor het theorie-examen nu al zeer regelmatig gewijzigd. Soms worden zelfs zaken gevraagd, die nog niet in een handboek staan. Men kan trouwens niet elke twee weken een nieuwe druk uitbrengen.

Daarom raden wij jongeren aan om gratis de theorie rijbewijs B te leren via deze link: Theorie

Wij houden deze theoriepagina's up-to-date.

Jongeren die een of ander handboek gebruiken, geven wij de raad om zeker ook de theoriehoofdstukken op bovenstaande link eens door te nemen, om te kijken of er intussen extra leerstof staat die voor het examen gekend moet zijn.

Wijzigingen vanaf 1/1/2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt op de Vlaamse gewestwegen een andere maximumsnelheid dan op de wegen in het Waalse of Brusselse gewest.

Tijdens het examen zal bij desbetreffende vragen vermeld worden, in welk gewest een weg ligt. Dat wil dus zeggen dat je vanaf dan de snelheidsregels van elk gewest moet kennen.

Info De theoriepagina's op de site zijn al aangepast: hoe het nu is en vanaf 1/1/2017.

Wijzigingen vanaf 1/6/2017

Geen tolk meer

Vanaf 1 juni 2017 zal enkel nog een examen kunnen afgelegd worden in het Nederlands, Frans of Duits. Het tolkensysteem voor 28 talen wordt vanaf dan afgeschaft.

Strenger

Het theorie-examen voor rijbewijs B wordt ook strenger. Het zullen nog altijd 50 vragen zijn waarvan je er minstens 41 correct moet beantwoorden.

Maar, er zullen ook vragen tussen zitten die je sowieso correct moeten beantwoorden. 2 fouten op vragen in verband met overtredingen van de 3de of 4de graad en je hebt onvoldoende.

Hoeveel van dergelijke vragen er in een examen zullen zitten is nog niet echt bepaald.


Het praktijkexamen

Rijschool of begeleider

Je blijft de keuze hebben om met een erkende rijschool of met een begeleider te leren rijden. In beide gevallen zul je echter 3 maanden moeten oefenen en wachten voor je een praktijkexamen mag afleggen.

Wie van een rijschool het bekwaamheidsattest heeft gekregen, mag tijdens die 3 maanden wel alleen rijden.

Risicoperceptietest

Voor de je weg op mag, zal een leerling eerst een gevaarsherkenningstest via realistische computersimulaties moeten afleggen, waarmee nagegaan wordt of hij mogelijke gevaren goed kan herkennen en inschatten hoe te reageren.

Meer manoeuvres

Tot einde mei 2017 moeten leerlingen slechts twee manoeuvres kennen voor het praktijkexamen:

Vanaf 1 juni 2017 moeten leerlingen in staat zijn nog 4 extra manoeuvres uit te voeren:

Tijdens het rij-examen zullen twee manoeuvres van de zes moeten uitgevoerd worden op de openbare weg.

Door lottrekking wordt bepaald welke twee een kandidaat zal moeten doen.

Waar rijden

Tot 1 juni 2017 zegt de examinator tijdens het examen tegen een leerling waar hij moet rijden en wanneer hij moet afslaan.

Vanaf 1 juni zal een deel van het parcours door de leerling moeten bepaald worden en zal gekeken worden of hij zelfstandig de juiste beslissingen kan nemen en met de hulp van een gps een bepaalde bestemming kan bereiken. De gps zal tijdens het hele examen mogen aanstaan.

Niet langer 3 jaar wachten

Wie nu zijn voorlopig rijbewijs laat vervallen, moet drie jaar wachten voor hij een nieuw voorlopig rijbewijs kan krijgen. Of hij mag enkel nog met een erkende rijschool verder leren rijden.

Het drie jaar wachten wordt afgeschaft. Wel zul je (opnieuw) 6 uur praktijkles moeten volgen in een erkende rijschool, voor je een nieuw voorlopig rijbewijs kan bekomen.

Duurder

De prijs van een praktijkexamen wordt verhoogd naar 39 euro.


Ga terug naar de vorige pagina