Info rijbewijs G

Info Sinds 15 september 2006 moet iedereen die een voertuig van de categorie G op de openbare weg wil besturen, houder en drager zijn van een rijbewijs, geldig voor de categorie G.

Waar heb je een rijbewijs G voor nodig?

Het rijbewijs G is van toepassing op alle landbouwvoertuigen.

 • landbouw- en bosbouwtrekker;
 • hun aanhangwagen;
 • voertuigen die ingeschreven zijn als landbouwmaterieel;
 • voertuigen die ingeschreven zijn als landbouwmotor;
 • voertuigen die ingeschreven zijn als maaimachine.

Deze voertuigen worden beschouwd als "traag vervoer" en kunnen maximaal 40 km/uur rijden (+/- 10%).

Andere rijbewijzen

Houders van het rijbewijs B of B+E, mogen vanaf 1 september 2007, voertuigen besturen van categorie G, op voorwaarde dat de massa van deze voertuigen de maximaal toegelaten massa voor categorieën B en B+E niet overschrijdt.

(Deze mogelijkheid bestond voordien reeds voor houders van het rijbewijs C en subcategorieën).


Voor wie?

Geboren voor 1 oktober 1982

Geboren vanaf 1 oktober 1982

Vanaf 16 jaar

Vanaf 18 jaar


Hoe een rijbewijs G bekomen?

Theoretisch examen

Praktisch examen

Kandidaten die geen opleiding volgen in een rijschool of landbouwschool

Kandidaten die wel praktijkopleiding volgen

Het examen

Proef op een terrein buiten het verkeer

 1. Voorafgaande controles
  1. verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;
  2. afstellen van de achteruitkijkspiegels;
  3. zorgen dat de portieren gesloten zijn;
  4. banden, remmen, stuurinrichting, lichten, reflectoren, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;
  5. controle van de stuurinrichting, controle van de staat van de banden, wielmoeren, spatborden, voorruit, ruiten en ruitenwissers, vloeistoffen; controle en gebruik van het dashboard in verband met het rijden;
  6. de nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig, zoals op de openbare weg;
  7. controle van het koppelmechanisme en de elektrische en remverbindingen;
 2. In rechte lijn achteruitrijden
 3. Draaien in achteruit in een garage.
 4. Koppelen en loskoppelen van de aanhangwagen: dit manoeuvre moet beginnen met het voertuig en zijn aanhangwagen naast elkaar.

De proef op de openbare weg gaat over de volgende punten

 1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit;
 2. Rijden op rechte wegen, tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen;
 3. Rijden door bochten;
 4. Inhalen en voorbijrijden: inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden;
 5. Speciale verkeerselementen, waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand;
 6. Beheersing van het voertuig: correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten; correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting;
 7. Zuinig en milieuvriendelijk rijden, lettend op het motorregime en het schakelen, remmen en versnellen;
 8. Goed kijken: rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg en van kijken;
 9. Voorrang en voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten;
 10. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren;
 11. Veilige afstand: voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig; voldoende afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers;
 12. Snelheidsbeperkingen;
 13. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten;
 14. Het geven van signalen: nodige signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van andere weggebruikers;
 15. Remmen en stoppen: tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen.

Ga terug naar de vorige pagina