Rijbewijs B - Deel H: Stilstaan en parkeren

Les 26: Parkeren verboden, stilstaan mag

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren


Waar mag je niet parkeren op de rijbaan maar wel stilstaan

Een meter vrije tussenruimte

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • als je langs de voor- en achterkant van je auto niet 1 meter vrije tussenruimte kunt laten.

Bus- tram- trolleyhalte

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • 15 meter voor en voorbij een bord dat een bus- een trolley- of een tramhalte aangeeft.

Vaak wordt de ruimte waarbinnen je niet mag parkeren aangegeven door een wegmarkering.

Er even stilstaan om iemand te laten in- of uitstappen mag dus wel.

Inrij van eigendom

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • voor een inrij van eigendommen.

De eigenaar mag het wel, als hij zijn nummerplaat duidelijk zichtbaar heeft aangebracht.

Garagepoort - parkeerplaats

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • voor een garagepoort.

De eigenaar mag het wel, als hij zijn nummerplaat duidelijk zichtbaar heeft aangebracht.

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • waar je de toegang hindert tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen;
 • waar het het wegrijden van voertuigen kan hinderen.

Hindernis verplicht fietsers op de rijbaan te komen

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • als er een hindernis is, zodat fietsers of 2 wielige bromfietsers of voetgangers op de rijbaan moeten komen.

Maar: het moet dus wel om een hindernis gaan.

Eindigt het fietspad, dan mag je, zoals in een vorige les al uitgelegd, niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan en op de berm tot op 5 meter voor en voorbij de plaats waar het fietspad eindigt en moet je ook voorrang verlenen.

Rijbaan te smal

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • als de rijbaan te smal is. Er moet nog minstens 3 meter vrije doorgang overblijven.

Tegenover andere auto

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • op een rijbaan met tweerichtingsverkeer tegenover een auto die al stilstaat of geparkeerd staat, als dat het kruisen van twee andere voertuigen bemoeilijkt.

Rijbaan van voorrangsweg

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg.

Binnen een bebouwde kom mag het wel.

Rijbaan verdeeld in rijstroken

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken.

Het mag wel als deze borden het toestaan.

Openbare weg met 3 rijbanen

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • op de middelste rijbaan van openbare wegen met 3 rijbanen.

Twee rijbanen

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • buiten de bebouwde kom langs links op een openbare weg met twee rijbanen.

Binnen de bebouwde kom, mag je links op de rijbaan parkeren of op de gelijkgrondse berm links naast de rijbaan.

Auto's mogen op die plaats parkeren:

 • binnen de bebouwde kom;
 • de rijbanen zijn gescheiden door een gelijkgrondse berm (waar de auto's staan).

Gele onderbroken streep

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • naast een gele onderbroken streep op de rand van de rijbaan.

Parkeerplaats voor personen met een handicap

Je mag niet parkeren (maar wel stilstaan):

 • op parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Borden en pijlen

Parkeren verboden

Dit ronde bord, met 1 schuine streep, zegt dat, aan de kant waar dit bord staat, parkeren verboden is op de rijbaan en op de berm, tot aan het kruispunt.

Stilstaan en parkeren verboden

Dit ronde bord, met 2 schuine strepen, zegt dat, aan de kant waar dit bord staat, parkeren en stilstaan verboden is op de rijbaan en op de berm, tot aan het kruispunt.

Pijlen onder de borden

Onder borden i.v.m. parkeren kunnen pijlen staan die extra informatie geven.


Parkeren en het examen

Het zal jullie niet verwonderen dat verschillende examenvragen over stilstaan en parkeren zullen gaan. Lees de theorie van deze hoofdstukken zeer goed. Zorg dat je alle oefenvragen perfect kunt oplossen.


Beurtelings parkeren

Van de 1ste tot de 15de van de maand

Dit bord wil zeggen dat je niet mag parkeren langs deze kant van de rijbaan van de 1ste tot de 15de van de maand.

Merk op dat het verbod nu enkel voor de rijbaan geldt en dat je op de berm wel mag parkeren.

Je moet dus langs de andere kant van de rijbaan parkeren, waar onderstaand bord staat.

Van de 16de tot het einde van de maand

Dit bord wil zeggen dat je niet mag parkeren langs deze kant van de rijbaan van de 16de tot het einde van de maand.

Merk op dat het verbod nu enkel voor de rijbaan geldt en dat je op de berm wel mag parkeren.

Je moet dus langs de andere kant van de rijbaan parkeren, waar bovenstaand bord staat.

Pijlen

Ook onder deze borden kunnen pijlen staan:

 • Pijl die naar omhoog wijst, wil dit zeggen dat het verbod begint voorbij het bord.
 • Pijl die naar beneden wijst, wil zeggen dat het verbod geldt tot aan dit bord.
 • Pijl die naar omhoog en naar beneden wijst, wil zeggen: voor en voorbij dit bord.

Wanneer van kant verwisselen?

Je auto moet je verplaatsen de laatste dag van een periode tussen half 8 en 8 uur 's avonds.


Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren toegestaan.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren toegestaan voor personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus en motorfiets.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren verboden op de rijbaan en op de berm.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren en stilstaan verboden op de rijbaan en op de berm.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren verboden langs deze kant van de rijbaan, van de 1ste tot de 15de van de maand. (opm. Wisselen de 15de tussen 19.30 en 20.00)
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren verboden langs deze kant van de rijbaan, van de 16de tot het einde van de maand. (Opm. Wisselen de laatste dag van de maand tussen 19.30 en 20.00)
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanZone waar parkeren verboden is op de rijbaan en de berm van 9 tot 12 uur.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaan
 • Pijl omhoog: verbod begint voorbij het bord.
 • Pijl beneden: verbod geldt tot hier en eindigt voorbij dit bord.
 • Pijl omhoog en beneden: verbod geldt voor en voorbij dit bord.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanVerbod begint voorbij het bord en geldt over een afstand van 20 meter.
Bord i.v.m. parkeren en stilstaanParkeren voorbehouden voor fietsen van 7u30 tot 18u00 en voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen van 18u00 tot 7u30.
Bord betreffende de voorrangBegin van een voorrangsweg.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom. (Opm. Max 50 km/uur)

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom. (Opm. Max 50 km/uur)

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Deze oefenvragen werken met een ALLES-code.

Met een ALLES-code kun je gedurende 3 dagen (de dag dat je ze aanvraagt en de twee volgende dagen):

5 gratis vragen 31 vragen met code Meer uitleg over de codes Een probleem met je code?


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies