Rijbewijs B - Deel I: Varia

Les 29: Ongeval zonder of met gewonden

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren


Een ongeval zonder gewonden

Voertuig parkeren en lading verwijderen van wegdek

Is je voertuig defect of ben je betrokken bij een ongeval zonder gewonden, dan tracht je eerst en vooral je voertuig te parkeren op een plaats waar het mag staan.

Ook bij een ongeval zonder gewonden op een kruispunt, maak je als het mogelijk is, het kruispunt vrij.

Is er wat lading op de weg gevallen, dan verwijder je die zo snel mogelijk.

Voorkom dat nog meer ongevallen gebeuren

Als een voertuig niet meer kan verplaatst worden, of de gevallen lading is vrij groot, dan stel je alles in het werk om te voorkomen dat er op die plaats, nog meer ongelukken gaan gebeuren.

Dat doe je:

Gevarendriehoek

De gevarendriehoek moet goed zichtbaar opgesteld worden:

Moet verplicht in een auto aanwezig zijn:

Europees aanrijdingsformulier

Bij een ongeval zonder gewonden moet je de politie niet laten komen, maar moet het Europees aanrijdingsformulier worden ingevuld en door de betrokkenen ondertekend. Met je handtekening bevestig je dat je akkoord gaat met wat op het document is ingevuld.

Tip In het vak voor de situatieschets geef je best aan:

Tip Voorzijde formulier: wordt door beide partijen samen ingevuld en ondertekend. Achterzijde formulier: vult elkeen nadien (vb thuis) apart in.

Je moet trouwens steeds ter plaatse blijven als je betrokken bent bij een ongeval en vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart te tonen, als een van de betrokkenen erom vraagt.

Bij discussie, of als iemand het aanrijdingsformulier niet wil ondertekenen, laat je de politie komen. Kan die niet komen, dan ga je zelf zo snel mogelijk aangifte doen in het politiebureel.

Tip Bekijk hier zeer aandachtig onderstaand filmjes en het Europees aanrijdingsformulier en zorg dat je voor het examen goed weet wat waar moet ingevuld worden.

Klik hier om een aanrijdingsformulier te bekijken

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren

Iemands eigendom beschadigd

Heb je iemands voertuig of eigendom schade toegebracht en vind je de eigenaar niet, doe dan alles om je identiteitsgegevens achter te laten of verwittig je de politie.

Defect voertuig - reclamevoertuig - op de openbare weg

Een defect voertuig mag je nooit langer dan 24 uur op de openbare weg achterlaten.

(Een reclamevoertuig maximaal 3 uur.)

(Een voertuig te koop aanbieden op de openbare weg mag niet.)


Lessen 28, 29, 30 en 31 zijn heel belangrijk

Sommigen denken wel eens dat de lessen onder VARIA niet zo belangrijk zijn: TOTAAL FOUT. Lees de theorie van deze hoofdstukken zeer goed. Zorg dat je alle oefenvragen perfect kunt oplossen.


Ongeval met gewonden

Voorkom dat nog meer ongevallen gebeuren

Zijn er slechts lichtgewonden, dan parkeer je het voertuig op een plaats waar het mag staan.

Kan dat niet, of zijn er zwaargewonden, dan doe je weer alles om te voorkomen dat er nog meer ongevallen gebeuren:

 • Gevarendriehoek;
 • Waarschuwingslichten;
 • Ronkende motor afzetten;
 • Niet roken.

Fluojasje

Vergeet niet het fluojasje aan te doen als je op een autoweg of autosnelweg de auto verlaat.

 • Bestuurder: is dat verplicht.
 • Passagiers: niet verplicht, maar doen het best ook.

Als het niet echt nodig is, loop dan niet op de pechstrook of op de rijstroken, maar neem plaats achter de vangrails.

Moet verplicht in een auto aanwezig zijn:

 • fluojasje;
 • gevarendriehoek;
 • brandblustoestel;
 • verbanddoosje.

Situatie inschatten

Voor je de hulpdiensten verwittigt, moet je eerst de situatie inschatten:

 • Waar ben je?
 • Zijn er een of meerdere licht- of zwaargewonden?
 • Zitten er personen gekneld in een voertuig?
 • Is er misschien brand of brandgevaar?

Praatpaal / noodnummer

In Vlaanderen zijn geen praatpalen meer.

Vorm het internationaal noodnummer 112 (in een tunnel de noodtelefoon die aan de wand hangt). Via het nummer 112 wordt automatisch ook de politie verwittigt, die trouwens altijd bij een ongeval met gewonden moet komen en de nodige vaststellingen zal doen.

Als er brand of rook hangt in een tunnel kan dit giftige gassen veroorzaken. Verwittig in dat geval de hulpdiensten via de noodtelefoon en zie je die niet via het noodnummer 112.

Reddingssstrook

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren

Regels

Bij file moeten bestuurders die op een rijbaan rijden met twee of meer doorgaande rijstroken in hun rijrichting (dus niet alleen op autosnelwegen) preventief een reddingsstrook vormen voor de hulpdiensten.

Dit moet gebeuren voor het verkeer tot stilstand komt.

 • Op een rijbaan met twee rijstroken: tussen de linker en rechterrijstrook.
 • Op een rijbaan met drie rijstroken: tussen de linker en midden rijstrook.

Bij het vormen van een reddingsstrook mogen de bestuurders op de rechterrijstrook in principe niet uitwijken naar de gesloten spitsstrook, een pechstrook, een busstrook of een bijzondere overrijdbare bedding voor bussen.


De gewonden

Niet verplaatsen

Indien het niet levensnoodzakelijk is, verplaats je best zelf geen gewonden. Ze kunnen immers breuken of inwendige bloedingen hebben.

Helm op hoofd laten

Een helm laat je op het hoofd, behalve als de gewonde ademhalingsmoeilijkheden heeft of bijvoorbeeld moet braken.

Drank en medicijnen

Geef een gewonde geen drank (zelfs geen water) of medicijnen (ook geen pijnstillers).

Bloeding

En bij een hevige bloeding dek je de wonde af met een propere zakdoek of breng je een drukverband aan.


Medisch ongeschikt om te rijden

Als een arts oordeelt dat je op lichamelijke en/of geestelijke vlak niet meer gezond genoeg geacht wordt om te rijden, dan moet je dat binnen de vier dagen na de dag (zaterdag-zondag-wettelijke feestdagen niet inbegrepen) dat je hiervan op de hoogte bent, melden aan de gemeente.

Het rijbewijs kan terug bekomen worden op voorlegging van een rijgeschiktheidsattest afgeleverd door een arts, waaruit blijkt dat je opnieuw geschikt bent voor het besturen van een voertuig.


Tunnels

Rijden in een tunnel

In een tunnel is het vaak donkerder dan buiten op de rijbaan. Daarom zet je best je zonnebril af en de dimlichten aan, ruim voor je een tunnel inrijdt.

Als je dit net voor, of pas in de tunnel zelf zou doen, lijkt het voor achterliggers alsof je plots remt. Dit zou tot een schrikreactie kunnen leiden bij je achterliggers.

Meestal is in een tunnel ook geen vlucht- of pechstrook. Wees dus voorzichtig en pas zo nodig je snelheid aan.

Regels

Als een tunnel langer is dan 500 meter, wordt hij aangeduid door het eerste bord.

 • De exacte lengte kan op het bord aangegeven worden.

Ruim voor het inrijden:

 • Dimlichten aanzetten, ruim voor je de tunnel inrijdt.
 • Zonnebril afzetten.

In een tunnel zijn verboden:

 • parkeren of stilstaan
 • keren
 • achteruitrijden

Ongeval in een tunnel:

 • Verwittig de hulpdiensten bij voorkeur via de noodtelefoon in de tunnel.
 • Is er geen noodtelefoon, gebruik dan je gsm (112).

Bij brand of hevige rook:

 • De auto rechts parkeren
 • De sleutel op het contact laten zitten
 • Tunnel verlaten (via de nooduitgang)

Borden nooduitgang tunnel

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren


Roken in de auto

In Vlaanderen (sinds 9 februari 2019) en in Wallonie is roken in de auto verboden wanneer kinderen in de auto zitten.

Het Brusselse Gewest heeft nog geen wetgeving terzake.


Vluchtmisdrijf

Help, de politie heeft mij gevonden...

Regelmatig zoeken jongeren hulp op het Gratis Rijbewijs Online forum, nadat ze eerst vluchtmisdrijf hebben gepleegd en tot hun grote verbazing de politie hen toch heeft gevonden.

Wanneer pleeg je vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf pleeg je als je moedwillig de plaats van een ongeval verlaat omdat je denkt of weet de aanleiding of de oorzaak van een ongeval te zijn, en je bedoeling is om te ontsnappen aan de vaststellingen en aan de gevolgen.

Overtuigd zijn dat niemand je gezien heeft is een grote vergissing en denken dat men je nooit zal vinden een even grote.

Pleeg nooit vluchtmisdrijf, want er staan zware straffen op en niemand kan je daarbij nog helpen.


Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Deze oefenvragen werken met een ALLES-code.

Met een ALLES-code kun je gedurende 3 dagen (de dag dat je ze aanvraagt en de twee volgende dagen):

44 vragen met code Meer uitleg over de codes Een probleem met je code?


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies