Rijbewijs B - Deel E: Kruisen en inhalen

Les 15: Links rechts inhalen, voorbijrijden

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren


Verschil tussen links inhalen en voorbijrijden

Een voertuig links inhalen

Wanneer een voertuig trager rijdt dan de maximaal toegelaten snelheid, dan kan je dat voertuig links inhalen.

Om over inhalen te kunnen spreken, moet het voertuig voor jou wel in beweging zijn.

Een voertuig voorbijrijden

Als een voertuig niet rijdt, dan halen we het volgens de wegcode niet in, maar spreken we over: voorbijrijden.


Voor je een voertuig inhaalt

Vragen

Tegenligger

Voertuig wordt al ingehaald

Een file voertuigen voor mij

Voor je een voertuig links inhaalt, moet je jezelf eerst wat vragen stellen:

 1. Rijdt de bestuurder voor mij trager dan de maximaal toegelaten snelheid?
 2. Kan ik hem op zeer korte tijd inhalen, zonder daarbij zelf een snelheidsovertreding te begaan?
 3. Is er een tegenligger die nadert?
 4. Word je misschien zelf ingehaald door een achterligger?
 5. En is er voldoende plaats, zodat je na het inhalen terug kunt invoegen?
 6. Zijn er misschien borden of regels die op deze weg het inhalen verbieden? (Over die regels zal trouwens onze volgende les gaan).

Hoe gebeurt het inhalen?

Gebruik van de richtingaanwijzer

Wanneer je de voorgaande punten hebt overwogen en het inhalen kan veilig gebeuren:

 1. Zet je de linkerrichtingsaanwijzer aan, waarna je de zijdelingse verplaatsing naar links maakt.
 2. Eenmaal de zijdelingse verplaatsing is beëindigd, schakel je de richtingaanwijzer uit, en kan je het voertuig inhalen.
 3. Zodra je het voertuig hebt ingehaald, zet je de rechterrichtingaanwijzer aan.
 4. Je gaat opnieuw rechts rijden.

Mag je twee voertuigen tegelijkertijd inhalen?

Gewone rijbaan (1x1)

Rijd je op een gewone rijbaan (1x1), dan moet je na het inhalen van het eerste voertuig onmiddellijk terug naar de rechter rijstrook, (als dit zonder bezwaar kan) voor je het tweede voertuig begint in te halen.

Stel: voor jou rijdt een auto en 50 meter voor die auto rijdt een andere auto. Als je de auto voor jou hebt ingehaald, dan moet je eerst terug naar de rechter rijstrook, voor je de tweede auto inhaalt.

Maar als die twee auto's zeer dicht achter elkaar zouden rijden, zodat het gevaarlijk zou zijn om onmiddellijk na het inhalen van de eerste naar rechts te gaan, dan mag je ze allebei links inhalen.

Wanneer moet je niet onmiddellijk terug naar rechts?

De bestuurder moet zijn plaats rechts niet terug innemen wanneer hij onmiddellijk opnieuw wil inhalen:

 1. op rijbanen met tweerichtingsverkeer, in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
 2. op rijbanen met éénrichtingsverkeer.

Stel: je rijdt op een autoweg (2x2) en voor jou rijdt een auto en 50 meter voor die auto rijdt een andere auto. Als je de auto voor jou inhaalt, dan moet je daarna niet onmiddellijk terug naar de rechter rijstrook, voor je de tweede auto inhaalt.


Veilige tussenafstand buiten de bebouwde kom

Voetganger - fietser - tweewielige bromfietser

Een bestuurder moet bij het inhalen buiten de bebouwde kom een zijdelingse afstand van ten minste 1,5 meter (binnen bebouwde kom : 1 meter) laten tussen zijn voertuig en een voetganger, wanneer laatstgenoemde zich op de rijbaan bevindt.

Hij moet bij het inhalen buiten de bebouwde kom een zijdelingse afstand van ten minste 1,5 meter (binnen bebouwde kom : 1 meter) laten tussen zijn voertuig en een fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets die op de rijbaan rijdt.

Wanneer een automobilist een fietser of bromfietser voorbijsteekt die op het fietspad rijdt, is dit geen inhalen, maar moet die 1,5 meter afstand ook bewaard worden.

Die afstand moet ook bewaard worden bij het kruisen!


In slechts 2 gevallen mag je rechts inhalen

Voorligger gaat links afslaan

Wanneer je voorligger naar links pinkt én hij zich al naar links heeft bewogen.

Bij het rechts inhalen mag je zeker niet rijden op de strook naast de dikke witte streep (denkbeeldige rand van de rijbaan), die bestemd is om te parkeren en ook niet over een fietspad.

Maar je mag wel over de gelijkgrondse berm rijden.

Tram

Ook een tram haal je rechts in.

Is rechts inhalen niet mogelijk omdat de doorgang te eng is, bijvoorbeeld door werken, of omdat een auto geparkeerd of stilstaat, dan mag het links, op voorwaarde dat het veilig kan.

Liggen de sporen rechts op de rijbaan, dan mag het uiteraard ook links.


Wat is volgens de wegcode niet inhalen?

File

De wegcode spreekt niet over inhalen, wanneer er file of druk verkeer is en het verkeer op de ene rijstrook wat sneller rijdt dan op de andere.

Aanwijzingsborden

Evenmin als je deze aanwijzingsborden volgt, waarbij je een richting of bestemming kan kiezen en dus ook een rijstrook.

Binnen bebouwde kom

Ook niet wanneer bestuurders binnen de bebouwde kom de rijstrook volgen die het best aan hun bestemming beantwoordt:

 • ofwel op een eenrichtingsweg die verdeeld is in rijstroken;
 • ofwel op een tweerichtingsweg, met vier of meer rijstroken waarvan ten minste twee voor elke rijrichting.

Motorfietsen

Bij file mogen motorfietsen tussen de voertuigen in rijden.

(Op auto- of autosnelwegen mag dat alleen maar tussen de twee meest linkse rijstroken).

 • Ze mogen daarbij niet sneller rijden dan 50 km/uur;
 • en ook maar maximaal 20 km/uur sneller rijden dan de voertuigen die ze inhalen.

Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft. Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; Schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; Het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies