Rijbewijs B - Deel A: De openbare weg

Les 3: Fietspad, fietssuggestiestrook, oversteekplaats voor fietsers

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:


Het fietspad

Wat is een fietspad?

Een fietspad is een onderdeel van de openbare weg, waarop fietsers en bromfietsers klasse A moeten rijden. Bakfietsen en drie- en vierwielers worden gelijkgesteld met fietsen als ze minder breed zijn dan 1 meter.

Soms moeten ook bestuurders van een bromfiets klasse B op een fietspad rijden.

Een fietspad wordt aangeduid:

 • door een van de twee volgende gebodsborden,
 • ofwel door middel van twee evenwijdige onderbroken strepen, waartussen geen autoverkeer mogelijk is.

Het kan zowel links als rechts van de rijbaan liggen.

Op sommige plaatsen is het rood gekleurd, maar dat hoeft helemaal niet.

Gebodsbord

Dit gebodsbord met de voetgangers en fiets naast elkaar, zegt dat fietsers en bromfietsers klasse A en ook voetgangers dit deel van de openbare weg moeten gebruiken.

Bromfietsen klasse B mogen hierop niet rijden.

Staan de voetgangers en de fiets niet naast elkaar, maar onder elkaar, dan moeten fietsers en voetgangers dit deel van de openbare weg gebruiken.

Bromfietsen klasse A of klasse B hierop niet rijden.

Onderbord

Een wit onderbord kan aangeven wanneer ook bromfietsen klasse B verplicht op een fietspad moeten rijden of wanneer ze het helemaal niet mogen.

Mogen fietsers ook op het voetpad?

Als er een fietspad is, is een fietser verplicht dit te volgen (behalve als het niet berijdbaar is).

Het is verboden om binnen de bebouwde kom op het trottoir met een fiets te rijden. Maar kinderen jonger dan 10 jaar mogen in alle omstandigheden wel rijden op het trottoir (voetpad) of op de verhoogde berm.

Buiten de bebouwde kom mogen fietsers, als er geen berijdbaar fietspad is en op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden, op het trottoir (voetpad) en de verhoogde bermen rijden.


Leer je rijden met de rijschool?

Neem dan vooraf ons praktijkboek grondig door.
Via onze site kun je ook kortingsbons afprinten voor de meeste rijscholen.

Download ons praktijkboek

Belangrijk

Onderdeel van de openbare weg

Het fietspad is een onderdeel van de openbare weg. Het is geen onderdeel van de rijbaan.

Dit wil dus zeggen dat je met een auto niet op een fietspad mag rijden. Je mag er ook niet stilstaan om vlug een passagier te laten in- of uitstappen.


Oversteekplaats

Oversteekplaats voor fietsen en tweewielige bromfietsen

Deze twee borden duiden een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsen aan.

 • Het blauwe aanwijzingsbord staat vlakbij de oversteekplaats.
 • Het rode gevaarsbord staat op ongeveer 150 meter voor de oversteekplaats.

Fietsers en bromfietsers die een oversteekplaats willen gaan oprijden (aanstalten maken om), maar nog niet op de oversteekplaats zijn, mogen niet denken dat ze voorrang hebben op bestuurders die op de rijbaan rijden. Maar eenmaal ze op de oversteekplaats zijn, hebben ze wel voorrang. Je mag ze dan dus niet omver rijden.

Bestuurders op de rijbaan moeten wel altijd een oversteekplaats met de nodige voorzichtigheid naderen en er rekening mee houden dat een fietser of een bestuurder van een bromfiets zomaar een oversteekplaats oprijdt.

Ik vermeld nu ook al dat een bestuurder:

 • niet mag stilstaan en niet mag parkeren OP een oversteekplaats zelf,
 • en ook niet op de rijbaan op minder dan 5 meter voor een oversteekplaats voor fietsers.
 • je mag ook geen bestuurder inhalen die vertraagt of die stopt voor een oversteekplaats voor fietsers, behalve op plaatsen waar verkeerslichten staan of bevoegde personen het verkeer regelen.
 • je mag een oversteekplaats slechts met matige snelheid naderen om de fietsers en bromfietsers niet in gevaar te brengen en niet te hinderen wanneer ze oversteken.

Fietssuggestiestrook

Fietssuggestiestrook is een onderdeel van de rijbaan

In sommige gemeenten worden op een deel van de rijbaan stroken geschilderd. Die kunnen rose, groen, beige of nog een andere kleur hebben.

Zo een gekleurde strook noemen we een fietssuggestiestrook. Het is helemaal geen fietspad, omdat er geen twee evenwijdige onderbroken strepen of geen verkeersborden zijn die een fietspad aangeven.

Zo'n strook is dus eigenlijk niets anders dan een geverfd stuk rijbaan, waarop je met een auto moet rijden en mag stilstaan of parkeren.


Einde fietspad

Verkeersbord

Dit gevaarsbord heeft twee betekenissen.

 1. Het duidt uiteraard een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsen aan, zoals hierboven is uitgelegd (staat 150 meter voor de oversteekplaats).
 2. Maar dit bord heeft nog een tweede betekenis: namelijk dat fietsers of bromfietsers het fietspad gaan verlaten omdat het fietspad gewoon ophoudt.

Twee zaken die je moet onthouden:

 • Wanneer een fietser of een bromfietser de rijbaan oprijdt omdat het fietspad ophoudt, dan heeft hij voorrang en moeten bestuurders van wagens en motorfietsen die op de rijbaan rijden, voorrang geven. (De reden moet dus zijn dat het fietspad ophoudt en niet dat er een hindernis op het fietspad ligt).
 • Je mag niet stilstaan en niet parkeren, op de rijbaan en op de berm, tot op 5 meter VOOR en VOORBIJ de plaats waar het fietspad ophoudt.

Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegelaten. Ze zijn er als het ware "te gast".

 • In een fietsstraat mogen auto's (of andere motorvoertuigen) de fietsers niet inhalen.
 • De maximaal toegelaten snelheid is er 30 km/uur.

Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
GebodsbordVerplicht fietspad.
GebodsbordDeel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsen en van tweewielige bromfietsen klasse A. (Opm. Bromfietsen klasse B mogen hierop niet rijden)
GebodsbordDeel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers. (Opm. Bromfietsen klasse A en klasse B mogen hierop niet rijden)

GebodsbordBromfietsers klasse B moeten verplicht op het fietspad rijden.

GebodsbordBromfietsers klasse B mogen niet op het fietspad rijden.
AanwijzingsbordWeg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie├źn van weggebruikers.
VerbodsbordVerboden toegang voor bestuurders van rijwielen.
Gevaarsbord
 1. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. (Opm. Staat 150 meter voor de oversteekplaats)
 2. Plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen. (Opm. Omdat het fietspad ophoudt)
AanwijzingsbordOversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. (Opm. Staat bij de oversteekplaats)
AanwijzingsbordDoodlopende weg voor alle weggebruikers.
AanwijzingsbordDoodlopende weg uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. (Nieuw bord sinds 17 mei 2013)
AanwijzingsbordBegin van een fietsstraat.
AanwijzingsbordEinde van een fietsstraat.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Deze oefenvragen werken met een ALLES-code.

Met een ALLES-code kun je gedurende 3 dagen (de dag dat je ze aanvraagt en de twee volgende dagen):

19 vragen met code Meer uitleg over de codes Een probleem met je code?


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina