Rijbewijs AM - Deel G: Op de weg

Les 23: Waar rijden

Regels voor bromfiets klasse A

Fietspad aangeduid door wegmarkeringen

Wanneer op de openbare weg een berijdbaar fietspad is, dat aangeduid wordt door wegmarkeringen, dan MOETEN de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad BINNEN en BUITEN de bebouwde kom volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.

Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt.

Fietspad aangeduid door het verkeersbord D7

Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad heeft dat aangeduid is door het verkeersbord D7, dan MOETEN de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A BINNEN en BUITEN de bebouwde kom op dit fietspad rijden, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.

Maar, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde dat zij rechts in hun rijrichting rijden.

Fietspad aangeduid door het verkeersbord D9

Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad heeft dat aangeduid is door het verkeersbord D9, dan MOETEN de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A BINNEN en BUITEN de bebouwde kom op dit fietspad rijden, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.

Maar, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde dat zij rechts in hun rijrichting te rijden.

Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers D10

Wanneer (een deel van) de openbare weg voorbehouden is voor het verkeer van voetgangers en fietsers, aangeduid door het verkeersbord D10, dan mogen enkel voetgangers en fietsers dat gebruiken.

Bestuurders van bromfietsen klasse A (of klasse B) mogen daarop niet rijden.

Zij mogen daar wel hun bromfiets voortduwen (want dan zijn ze voetganger).

Als er geen fietspad is

Als er geen fietspad is, en op voorwaarde dat ze rechts in de rijrichting rijden, mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A de gelijkgrondse bermen en de parkeerzones (bedoeld in artikel 75.2) volgen.

Zij moeten dan wel voorrang verlenen aan weggebruikers die zich op deze delen van de openbare weg bevinden.

Buiten de bebouwde kom mogen fietsers de trottoirs en verhoogde bermen volgen. Bromfietsers klasse A niet.


Regels voor bromfiets klasse B

Op plaatsen waar de maximaal toegelaten snelheid 50 km/uur is

Wanneer de snelheid beperkt is tot maximaal 50 km/uur zoals bijvoorbeeld:

 • binnen de bebouwde kom (max. 50);
 • binnen een Zone 30 (max. 30);
 • in een erf (max. 20);
 • op plaatsen waar een snelheidsbeperking is opgelegd.

Dan MOGEN bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B op een fietspad rijden dat aangeduid is door bord D7 of door wegmarkeringen, op voorwaarde dat zij andere weggebruikers (vb fietsers) niet in gevaar brengen.

Ze moeten dit dus niet.

Op plaatsen waar voertuigen sneller mogen rijden dan 50 km/uur

Fietspad aangeduid door wegmarkeringen.

Fietspad aangeduid door bord D7.

Mag er sneller dan 50 km/uur gereden worden, dan MOETEN bestuurder van tweewielige bromfietsen klasse B een fietspad volgen dat aangeduid is door wegmarkeringen of door bord D7 als dit bruikbaar is.

Een fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 en onderbord M6

Bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B MOETEN het fietspad volgen als dat fietspad gesignaleerd is met onderstaand bord.

Een fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 en onderbord M7

Bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B mogen het fietspad NIET volgen als dat fietspad gesignaleerd is met onderstaand bord.

Dit onderbord geldt binnen en buiten de bebouwde kom.

Fietspad aangeduid door het verkeersbord D9

Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad heeft dat aangeduid is door het verkeersbord D9, dan mogen bestuurders van bromfietsen klasse B daarop NIET rijden.

Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers D10

Wanneer (een deel van) de openbare weg voorbehouden is voor het verkeer van voetgangers en fietsers, aangeduid door het verkeersbord D10, dan mogen enkel voetgangers en fietsers dat gebruiken.

Bestuurders van bromfietsen klasse A of klasse B mogen daarop niet rijden.

Ze mogen wel naast de bromfiets stappen en hem voortduwen, want dan zijn ze voetgangers.


Andere regels

Fietssuggestiestrook

Strook op de rand van de rijbaan (meestal rood gekleurd) die de plaats aanduidt waar fietsers en bestuurders van bromfietsen mogen rijden.

Deze strook is een onderdeel van de rijbaan (en dus geen fietspad). Ook bestuurders van auto's mogen hierop rijden.

Als er geen fietspad of fietssuggestiestrook is

Fietsen en bromfietsen klasse A

Als er geen fietspad is, en op voorwaarde dat ze rechts in de rijrichting rijden, mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A de gelijkgrondse bermen en de parkeerzones (bedoeld in artikel 75.2) volgen.

Zij moeten dan wel voorrang verlenen aan weggebruikers die zich op deze delen van de openbare weg bevinden.

Buiten de bebouwde kom mogen fietsers de trottoirs en verhoogde bermen volgen. Bromfietsers klasse A niet.

Bromfietsen klasse B

Rijden dan op de rijbaan.

Oversteekplaats voor fietsers

Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is, moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen (klasse A en B), die zich op het fietspad bevinden, deze gebruiken.

Zij mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtneming van de naderende voertuigen.

Zij hebben dus GEEN voorrang.

Einde fietspad

Op plaatsen waar het fietspad stopt, mogen fietsers en bestuurders van bromfietsen op de rijbaan rijden.

Deze plaatsen worden aangekondigd door het bord A25.

Verlaat je het fietspad en kom je op de rijbaan, dan heb je voorrang op bestuurders die al op de rijbaan rijden.

Voorrang hebben is niet gelijk aan voorrang krijgen! Daarom goed uitkijken alvorens de rijbaan op te rijden. Desnoods even wachten tot het veilig kan.

Het fietspad verlaten

Wanneer de bestuurders van tweewielige bromfietsen het fietspad moeten volgen, mogen zij dat verlaten:

 • om van richting te veranderen,
 • om omheen een hindernis te rijden,
 • om in te halen.

Kijk altijd achterom voor je het fietspad verlaat!

Rijstrook voor bussen

Op een busstrook mag een bestuurder van een bromfiets klasse A of klasse B rijden, als hij aan het eerstvolgende kruispunt wil afslaan.

Bromfietsen klasse A of klasse B mogen altijd over busstroken rijden, op voorwaarde dat dit symbool op de borden F17 voorkomt of op een onderbord staat. Het symbool mag ook op de rijstrook herhaald worden.


Bijzondere overrijdbare bedding

Bromfietsen klasse A of klasse B mogen altijd over een bijzondere overrijdbare bedding rijden, op voorwaarde dat dit symbool op de borden F18 voorkomt of op een onderbord staat.

Het symbool mag ook op de rijstrook herhaald worden.

Wanneer bromfietsers op een bijzondere overrijdbare bedding mogen rijden, dan moeten zij achter elkaar rijden.


Rijstrook kiezen

Binnen de bebouwde kom mogen bestuurders de rijstrook volgen die het best aan hun bestemming beantwoordt:

 • Op een rijbaan met eenrichtingsverkeer die in rijstroken verdeeld is.
 • Op rijbanen met tweerichtingsverkeer, verdeeld in 4 of meer rijstroken, waarvan minstens twee bestemd zijn voor iedere rijrichting.

Rotonde

Op een rotonde moet een bestuurder niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan rijden, behalve als een gedeelte van de openbare weg voor hem voorbehouden is (fietspad).

Is er dus geen fietspad, dan mag je op de rotonde op de rijstrook rijden die het best aan je bestemming beantwoordt.

Bij het oprijden van een rotonde moet je geen richtingsaanwijzer aanzetten, maar wel voorrang verlenen aan de bestuurders die zich al op de rotonde bevinden.

Autosnelweg

Bestuurders van bromfietsen klasse A of klasse B mogen NIET op een autosnelweg rijden.

Autoweg

Bestuurders van bromfietsen klasse A of klasse B mogen NIET op een autoweg rijden.


Samenvatting: waar rijden

WaarKlasse AKlasse B
VerbodenVerboden
VerbodenVerboden
Ja

Toegelaten snelheid max. 50 km/uur: mag.

Toegelaten snelheid meer dan 50 km/uur: verplicht.

Ja (in de rijrichting)

Neen (niet in rijrichting)

Toegelaten snelheid max. 50 km/uur: mag.

Toegelaten snelheid meer dan 50 km/uur: verplicht.


Ja (in de rijrichting)Verplicht

Ja (in de rijrichting)Verboden
JaNeen
NeenNeen
JaJa
JaJa
Ja, om van richting te veranderenJa, om van richting te veranderen

JaJa

JaJa
JaJa
NeenNeen
NeenNeen
NeenNeen
NeenNeen

Naast of achter elkaar rijden

Op het fietspad

 • De wetgever verbiedt niet dat bestuurders van bromfietsen klasse A of klasse B op het fietspad waarop zij moeten of mogen rijden, naast elkaar rijden.
 • Noch het stuur, noch de lading die vervoerd wordt, mag in dat geval buiten het fietspad uitkomen.
 • Ook andere weggebruikers (vb. fietsers op het fietspad)(vb. voetgangers naast het fietspad) mogen niet in gevaar gebracht worden.

Op de rijbaan

 • Wanneer bestuurders van bromfietsen op de rijbaan rijden, mogen ze NIET naast elkaar rijden, maar moeten ze achter elkaar rijden.

Rijbaan en fietspad

 • Het is wettelijk niet verboden dat binnen de bebouwde kom een bestuurder van een bromfiets klasse B die op de rijbaan rijdt, naast een bromfiets klasse A rijdt die op een fietspad rijdt.
 • Rijd je met twee of meer bromfietsen achter elkaar, dan laat je best enkele meters tussen elke bromfiets. Als de voorligger remt, hebben de volgende bromfietsers immers wat tijd nodig om te beseffen wat er gebeurt en om op hun beurt te vertragen.
 • Vervoer je ook een passagier, dan heb je meer tijd nodig (en dus ook meer afstand) om tot stilstand te komen. Hou hiermee rekening door een grotere veiligheidsafstand in acht te nemen. Bovendien is een zwaardere bromfiets ook minder wendbaar.

Ga terug naar de vorige pagina