Rijbewijs AM - Deel G: Op de weg

Les 22: Maximumsnelheid op de openbare weg

De maximaal toegelaten snelheid

Tip examen

Goed om weten

Jaarlijks 90.000 pv's voor het opfokken van bromfiets (Bron Het Laatste Nieuws 17 april 2007)

Het opfokken van een bromfiets is een echte plaag. Jaarlijks stelt de politie ongeveer 90.000 overtredingen vast.

Het opfokken van een bromfiets kan een dure zaak worden, want de boetes gaan van 1500 tot 2500 euro. Vaak zijn het de ouders van de jonge bromfietsers die voor de kosten moeten opdraaien.


Andere regels

Bestuurders van bromfietsen mogen niet overal met bovenstaande maximaal toegelaten snelheid rijden. Zij moeten ook rekening houden met de andere verkeersregels en verkeersborden.

Tip examen Leer onderstaande regels zeer goed.

Woonerf

Binnen een woonwerf mogen voetgangers op de rijbaan wandelen en kinderen mogen er spelen.

Daarom mag je er maximaal maar 20 km/uur rijden.

 • Bromfiets klasse A: maximaal 20 km/uur.
 • Bromfiets klasse B: maximaal 20 km/uur.

Zone 30

In een ZONE 30 is de maximaal toegelaten snelheid 30 km/uur.

 • Bromfiets klasse A: maximaal 25 km/uur.
 • Bromfiets klasse B: maximaal 30 km/uur.

Bebouwde kom

Binnen een bebouwde kom is de maximaal toegelaten snelheid: 50 km/uur.

 • Bromfiets klasse A: maximaal 25 km/uur.
 • Bromfiets klasse B: maximaal 45 km/uur.

Verkeersbord C43

Door het verkeersbord C43 kunnen bepaalde maximaal toegelaten snelheden worden opgelegd.

 • Bromfiets klasse A: maximaal 25 km/uur.
 • Bromfiets klasse B: maximaal 45 km/uur (of lager).

Opgedreven bromfiets

Via een technische ingreep kan men regelen dat een bromfiets klasse A op een horizontale weg sneller kan rijden dan 25 km/uur en een klasse B sneller dan 45 km/uur.

 • Dit is verboden. Elke wijziging aan een bromfiets moet door de fabrikant of zijn gemachtigde aangevraagd en goedgekeurd worden bij het Bestuur van het Vervoer.
 • Je mag met dergelijk voertuig dus niet rijden.
 • Dit is ook zeer gevaarlijk.
 • Heb je een ongeval, dan kan de verzekeringsmaatschappij de schade op jou verhalen.

Goed om weten

(Bron Wegcode.be)

Kan de politie mijn opgedreven bromfiets afnemen?

Indien blijkt dat een bromfiets opgedreven is, kan de politie de bromfiets voor maximaal dertig dagen opleggen. Dit wil zeggen dat je gedurende dertig dagen niet met die welbepaalde bromfiets mag rijden. Je mag wel met een andere bromfiets rijden gedurende die periode.

De politie kan de plaats van de oplegging zelf kiezen. De bromfiets wordt nog zelden bij de overtreder thuis geplaatst gezien er in het verleden te veel misbruiken waren.

De politie kan eventueel beroep doen op een takeldienst om de bromfiets van de plaats van de vaststellingen naar de plaats van oplegging over te brengen. De kosten van de takeling moet je zelf betalen en zijn duur.

De politie kan ook voorstellen om de bromfiets te voet te duwen naar de plaats van oplegging. Ook dit wordt steeds minder toegepast daar er misbruiken waren in het verleden.

Hoe kan ik mijn bromfiets daarna terugkrijgen?

Na de oplegging van de bromfiets gedurende de periode van maximaal dertig dagen, zal je de bromfiets terug krijgen, na betaling van de eventueel gemaakte onkosten (bijvoorbeeld takelkosten) of mits toestemming van het parket.

Let wel op. indien je de kosten van de takelwagen niet betaalt, zal het parket deze kosten terug proberen te vorderen op jou. Dit houdt automatisch in dat het dossier op de politierechtbank zal behandeld worden. De politierechter neemt deze takelkosten meestal op in de gerechtskosten en legt deze meestal ten laste van de overtreder. Je betaalt dan toch nog deze takelkosten. Op de politierechtbank loop je tevens het risico om zwaarder gestraft te worden. Een veroordeling van de politierechtbank wordt tevens opgenomen in je strafblad.


Ga terug naar de vorige pagina