Rijbewijs AM - Deel B: De bromfiets

Les 5: Het gebruik van bel en claxon

Wat mag aanwezig zijn

De tweewielige bromfietsen (klasse A of B) MOGEN uitgerust zijn, hetzij met een bel, hetzij met een geluidshoorn (claxon) die een ononderbroken geluid met vaste toonhoogte kan voortbrengen.

Het is verboden andere toestellen voor het geven van geluidssignalen te gebruiken dan die welke voorzien zijn in dit reglement of in de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.


Het gebruik van de claxon

Deze mogen gebruikt worden:

Deze mogen niet gebruikt worden:

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, behalve bij dreigend gevaar. In andere gevallen moeten de geluidssignalen vervangen worden door het kortstondig en afwisselend aansteken van de grootlichten en de dimlichten.


Geluidsniveau

(In de praktijk is het voor de politie nagenoeg onmogelijk om wettelijke geluidsmetingen te verrichten. Vandaar dat deze geluidsmetingen niet vaak uitgevoerd worden.)


Ga terug naar de vorige pagina