Rijbewijs A/A1/A2 - Deel G: Op de weg

Les 26: Waar mag je parkeren

Waar mag je (niet) parkeren?

Parkeren haaks op de rijbaan

Motorfietsen zonder zijspanwagen of aanhangwagen mogen haaks op de rand van de rijbaan parkeren, voor zover zij de daarbij aangeduide parkermarkering niet overschrijden.

Zij mogen uiteraard ook evenwijdig met de rand van de rijbaan parkeren.

Parkeerzones buiten de rijbaan

Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in Art. 75.2 opgesteld worden, zonder het verkeer van andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.

Parkeren op troittoirs en verhoogde bermen

Motorfietsers mogen zowel binnen als buiten de bebouwde kom op trottoirs en binnen de bebouwde kom op verhoogde bermen worden opgesteld.

Zij mogen daarbij het verkeer van de andere weggebruikers niet hinderen of onveilig maken.

Er moet geen vrije doorgang van 1,5 meter meer zijn om voetgangers door te laten. De Raad van State heeft de bijkomende voorwaarde die sinds 1 september 2011 bestond, vernietigd.

Meerdere motorfietsen binnen een afgebakend parkeervak

Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak (dat bedoeld is voor één auto) wordt geparkeerd, dan moet slechts één ticket betaald worden.

Parkeerplaatsen aangeduid door het bord E9b

Op plaatsen waar het bord E9b is aangebracht, mogen niet alleen personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen, maar OOK motorfietsen geparkeerd worden.

Parkeerplaatsen aangeduid door het bord E9i

Op plaatsen waar het bord E9i is aangebracht, mogen (sinds 1 maart 2007) alleen motorfietsen parkeren.


Algemene regels in verband met parkeren


Ga terug naar de vorige pagina