Rijbewijs A/A1/A2 - Deel E: Kruisen en inhalen

Les 15: Links rechts inhalen, voorbijrijden

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:


Verschil tussen links inhalen en voorbijrijden

Een voertuig inks inhalen

Wanneer een voertuig trager rijdt dan de maximaal toegelaten snelheid, dan kan je dat voertuig links inhalen.

Om over inhalen te kunnen spreken, moet het voertuig voor jou wel in beweging zijn.

Klik onderaan op de animatie voor volledig scherm

Een voertuig voorbijrijden

Als een voertuig niet rijdt, dan halen we het volgens de wegcode niet in, maar spreken we over: voorbijrijden.

Klik onderaan op de animatie voor volledig scherm


Voor je een voertuig inhaalt

Vragen

Tegenligger

Voertuig wordt al ingehaald

Een file voertuigen voor mij

Voor je een voertuig links inhaalt, moet je jezelf eerst wat vragen stellen:

 1. Rijdt de bestuurder voor mij trager dan de maximaal toegelaten snelheid?
 2. Kan ik hem op zeer korte tijd inhalen, zonder daarbij zelf een snelheidsovertreding te begaan?
 3. Is er een tegenligger die nadert?
 4. Word je misschien zelf ingehaald door een achterligger?
 5. En is er voldoende plaats, zodat je na het inhalen terug kunt invoegen?
 6. Zijn er misschien borden of regels die op deze weg het inhalen verbieden? (Over die regels zal trouwens onze volgende les gaan).

Hoe gebeurt het inhalen?

Gebruik van de richtingaanwijzer

Wanneer je de voorgaande punten heb overwogen en het inhalen kan veilig gebeuren:

 1. Zet je de linkerrichtingsaanwijzer aan, waarna je de zijdelingse verplaatsing naar links maakt.
 2. Eenmaal de zijdelingse verplaatsing is beëindigd, schakel je de richtingaanwijzer uit, en kan je het voertuig inhalen.
 3. Zodra je het voertuig hebt ingehaald, zet je de rechterrichtingaanwijzer aan.
 4. Je gaat opnieuw rechts rijden.

Veilige tussenafstand buiten de bebouwde kom

Voetganger - fietser - tweewielige bromfietser

Een bestuurder moet bij het inhalen buiten de bebouwde kom een zijdelingse afstand van ten minste 1,5 meter laten tussen zijn voertuig en een voetganger, wanneer laatstgenoemde zich op de rijbaan bevindt. Binnen de bebouwde kom 1 meter.

Hij moet bij het inhalen buiten de bebouwde kom een zijdelingse afstand van ten minste 1,5 meter laten tussen zijn voertuig en een fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets. Binnen de bebouwde kom 1 meter.

Ook wanneer die fietser of bromfietser op een fietspad rijdt, moet die zijdelingse afstand van 1,5 meter bewaard worden. Binnen de bebouwde kom 1 meter.

(Dit geldt ook bij het kruisen).


In slechts 2 gevallen mag je rechts inhalen

Voorligger gaat links afslaan

Wanneer je voorligger naar links pinkt én hij zich al naar links heeft bewogen om de afslaanbeweging gemakkelijk uit te voeren.

Bij het rechts inhalen mag je zeker niet rijden op de strook naast de dikke witte streep (denkbeeldige rand van de rijbaan), die bestemd is om te parkeren en ook niet over een fietspad.

Maar je mag wel over de gelijkgrondse berm rijden.

Tram

Ook een tram haal je rechts in.

Is rechts inhalen niet mogelijk omdat de doorgang te eng is, bijvoorbeeld door werken, of omdat een auto geparkeerd of stilstaat, dan mag het links, op voorwaarde dat het veilig kan.

Liggen de sporen rechts op de rijbaan, dan mag het uiteraard ook links.


Wat is volgens de wegcode niet inhalen?

File

De wegcode spreekt niet over inhalen, wanneer er file is en het verkeer op de ene rijstrook wat sneller rijdt dan op de andere.

Aanwijzingsborden

Evenmin als je deze aanwijzingsborden volgt, waarbij je een richting of bestemming kan kiezen en dus ook een rijstrook.

Binnen bebouwde kom

Ook niet wanneer bestuurders binnen de bebouwde kom de rijstrook volgen die het best aan hun bestemming beantwoordt:

 • ofwel op een eenrichtingsweg die verdeeld is in rijstroken;
 • ofwel op een tweerichtingsweg, met vier of meer rijstroken waarvan ten minste twee voor elke rijrichting.

Motorfietsen

Bij file mogen motorfietsen tussen de voertuigen in rijden.

(Op auto- of autosnelwegen mag dat alleen maar tussen de twee meest linkse rijstroken).

 • Ze mogen daarbij niet sneller rijden dan 50 km/uur;
 • en ook maar maximaal 20 km/uur sneller rijden dan de voertuigen die ze inhalen.

Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
AanwijzingsbordVerkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft. Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; Schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; Het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom.

Ga terug naar de vorige pagina