Rijbewijs A/A1/A2 - Deel B: De motorfiets

Les 5: Het gebruik van de claxon

Algemeen

Het is verboden voor het geven van geluidssignalen een andere claxon te gebruiken dan die welke voorzien is in dit reglement of in de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.

De geluidssignalen moeten zo kort mogelijk zijn en het geluid moet gelijkmatig en aanhoudend zijn (geen sirène).


Het gebruik van de claxon

Deze mag gebruikt worden:

Deze mag niet gebruikt worden:

Claxon of knipperen met lichten
 Binnen bebouwde kom
Ongeval voorkomenOverdag: claxonNacht: claxon
InhalenOverdag: lichtenNacht: lichten
 Buiten bebouwde kom
Ongeval voorkomenOverdag: claxonNacht: claxon
InhalenOverdag: claxonNacht: lichten

Geluidsniveau

Info gewoon eens lezen.

Voor de nieuwe voertuigen, mag het in hierna bepaalde omstandigheden voortgebrachte geluid de volgende niveaus niet overschrijden:

Een tolerantie van 1 dB is toegelaten.


Ga terug naar de vorige pagina