Rijbewijs A/A1/A2 - Deel C: De openbare weg

Les 7: De openbare weg en de rijbaan

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:


Het verschil tussen een openbare weg, openbaar terrein en niet openbaar terrein

Een openbare weg

Een openbare weg, zoals een straat, een brug, een tunnel, een pad, een aardeweg, een plein, een autosnelweg..., is een openbare plaats waar we zonder probleem met alle, of met sommige voertuigen mogen komen. We hoeven aan niemand uitleg te geven waarom we nu net daar willen rijden.

Een openbaar terrein

Een openbaar terrein, zoals de parking van een restaurant of een benzinestation, is een openbare plaats waar we enkel met onze voertuigen zullen komen, als we er echt voor iets moeten zijn.

Een niet-openbaar terrein

Op een niet-openbaar terrein, zoals het oefenterrein van een rijschool of een fabrieksparking, mogen we enkel rijden, als we er een speciale toelating of vergunning voor hebben.

Waar geldt het verkeersreglement?

Eigenlijk geldt het verkeersreglement alleen maar op de openbare weg. Voor overtredingen die je op de openbare weg begaat, krijg je een bekeuring.

Toch mag je op een openbaar terrein en een niet-openbaar terrein niet zomaar doen wat je wil. Voor zware inbreuken die je daar begaat, kun je ook beboet of strafrechtelijk vervolgd worden.

Privaat weg

Wegen waar het bord privaat staat, zijn geen openbare wegen. Daar geldt het verkeersreglement niet. Behalve als het een privaatweg is die toch door iedereen mag gebruikt worden.

Trambestuurders

Wanneer tramsporen op de openbare weg liggen, moeten trambestuurders de verkeersregels niet volgen.

Zij moeten enkel rekening houden met:

  • de bevelen van een bevoegd persoon.
  • de verkeerslichten.

(Zoals we in een latere les zullen leren heeft een tram altijd voorrang)


De onderdelen van een openbare weg

Sommige jongeren denken wel eens dat de openbare weg alleen maar het verharde deel is waarop de wagens rijden. Maar dat is niet juist.

Ook het fietspad en de zachte of verharde berm en het voetpad zijn een onderdeel van de openbare weg.

De openbare weg rijkt immers tot aan een gracht of tot aan een prive-eigendom.


De rijbaan

Wat is de rijbaan?

De rijbaan is het verharde deel van de openbare weg, waar voertuigen zoals een auto, autobussen, motorfietsen en tractors rijden.

Wanneer er geen fietspad is, mogen ook tweewielige bromfietsen en fietsers op de rijbaan rijden. En is er geen berm of geen voetpad, dan mogen de voetgangers ook op de rijbaan stappen.

Streep op de rand van de rijbaan

Op sommige plaatsen is een (dunne) witte streep op de rand van de rijbaan geschilderd.

Deze streep wijst enkel de buitenrand van de rijbaan aan en heeft voor de rest geen enkele betekenis.

Opgelet: aardeweg

Wanneer de laatste meters van een aardeweg verhard zijn met klinkers, asfalt of beton dan blijft het toch een aardeweg en wordt het geen rijbaan.

Waar moet je rijden?

Bestuurders moeten zoveel mogelijk rechts op de rijbaan rijden.

Dus zomaar in het midden of links op de rijbaan rijden mag niet en is een overtreding.

Normale maximumsnelheid op een rijbaan

De maximaal toegelaten snelheid op een gewone rijbaan is:

  • In het Vlaams gewest: 70 km/uur
  • In het Waalse en Brusselse gewest: 90 km/uur

Maar in een volgende deel zal je leren dat deze snelheid soms hoger kan zijn, maar vaak veel lager moet zijn.


Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
GevaarsbordGevaarlijke bocht. Bocht naar rechts.
GevaarsbordGevaarlijke bocht. Bocht naar links.
GevaarsbordDubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links.
GevaarsbordDubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts.
GevaarsbordGevaarlijke daling.
GevaarsbordSteile helling.
GevaarsbordVallende stenen.
GevaarsbordKiezelprojectie.
GevaarsbordRijbaanversmalling.
GevaarsbordRijbaanversmalling langs links.
GevaarsbordRijbaanversmalling langs rechts.
GevaarsbordUitholling overdwars of ezelsrug: hobbelige weg.

GevaarsbordGevaarsborden staan 150 meter voor de plaats van het gevaar. Het bord hierboven betekent dus in feite (150 meter verder) een ezelsrug. Op een blauw onderbord kan vermeld worden wanneer het gevaar op een andere afstand begint.

GevaarsbordOnder een gevaarsbord kan een blauw onderbord staan met twee witte pijltjes en een afstand. De witte pijltjes betekenen dan dat het gevaar zich deze afstand lang voordoet. Voorbeeld: over een afstand van 500 meter een hobbelige weg.
GevaarsbordVerhoogde inrichting(en).
GevaarsbordBeweegbare brug.
GevaarsbordUitweg op een kaai of een oever.
GevaarsbordGlibberige rijbaan.

GevaarsbordGlibberige rijbaan ten gevolge van sneeuw of ijzel.
GevaarsbordWerken.
GevaarsbordOvertocht van vliegtuigen op een geringe hoogte.
GevaarsbordZijwind.
AanwijzingsbordDoodlopende weg.
AanwijzingsbordDoodlopende weg uitgezonderd voor fietsers en voetgangers.
AanwijzingsbordEen 'N' weg is een gewone weg.

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Deze oefenvragen werken met een ALLES-code.

Met een ALLES-code kun je gedurende 3 dagen (de dag dat je ze aanvraagt en de twee volgende dagen):

35 vragen met code Meer uitleg over de codes Een probleem met je code?


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Ga terug naar de vorige pagina