Erkende rijschool begeleidingscentra

Wanneer is een rijschool
een erkende rijschool?

Erkenningsnummer

Elke erkende rijschool heeft van de FOD Mobiliteit een erkenningsnummer (4 cijfers beginnend met 25) gekregen. Dit wil zeggen dat deze rijschool voldoet aan de zeer strenge normen en vereisten die nodig zijn om erkend te worden.

In erkende rijscholen wordt rijles gegeven door gebrevetteerde rijinstructeurs, die jaarlijks minimum 12 uur bijscholing moeten volgen. Erkende rijscholen worden daarenboven streng gecontroleerd door de inspectiediensten van de FOD Mobiliteit.


Bekwaamheidsattest

Enkel door een erkende rijschool kan, zodra je minimum 20 uur praktijkles hebt gevolgd, een bekwaamheidsattest worden afgeleverd waarmee je op het gemeentehuis een voorlopig rijbewijs B (Model 18 maanden) kunt bekomen.


Verschil tussen een erkende rijschool en rijbegeleidingscentra

Door een aantal rijinstructeurs zijn rijbegeleidingscentra opgericht. Uiteraard kunnen deze lesgevers aan hun leerlingen de juiste rijtechnieken aanleren.

Het verschil tussen deze centra en de erkende rijscholen is:

Lesuren die door leerlingen in deze centra worden gevolgd, tellen ook niet mee wanneer de leerling uiteindelijk toch besluit om een bekwaamheidsattest te bekomen om alleen te kunnen rijden.

Een leerling die tweemaal onvoldoende behaalt tijdens het praktijkexamen, kan in deze centra ook niet terecht voor de verplichte 6 uur praktijkles die hij moet volgen om opnieuw praktijkexamen te mogen afleggen.


Ga terug naar de vorige pagina