Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

RIJBEWIJS C

STAPPEN OM HET RIJBEWIJS C TE BEKOMEN
Sinds 10 september 2009 gelden nieuwe, strengere regels in verband met het rijbewijs van vrachtwagenchauffeurs (Rijbewijs C).
Vrachtwagenbestuurders zullen zich permanent moeten bijscholen en nieuwe kandidaat-vrachtwagenchauffeurs moeten meer proeven afleggen dan voorheen het geval was.
WAT IS NODIG ?

De eerste vereiste om een rijbewijs C(1) te kunnen behalen is dat de kandidaat in het bezit is van een rijbewijs B.
Verder moet de aanvraag voor het afhalen van het rijbewijs altijd vergezeld zijn van een geldig medisch attest.

Er bestaan verscheidene manieren om een rijbewijs C (1) te behalen.

VAKBEKWAAMHEID BEROEPSSCHAUFFEURS GROEP C

1. Reden.

vrachtauto Door de toenemende groei van het zwaar vervoer op de Europese wegen en de grote impact daarvan op de algemene verkeersveiligheid, heeft Europa maatregelen genomen om de opleiding van vrachtwagen-bestuurders te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau.

Doel:
  . rijopleiding verhogen;
  . oneerlijke concurrentie bemoeilijken;
  . verkeersveiligheid verhogen.

Voor bestuurders van vrachtwagens (groep C) in beroepsverband is dit sinds 10 september 2009.2. Wat doet men?

Het besturen van voertuigen van de groep C (= C, CE, C1, C1E) op basis van een rijbewijs, voldeed niet langer aan de eisen van de transportsector.


Sinds 10 september 2009 garandeert men de kwaliteit van de bestuurders in het beroepsgoederenvervoer over de weg door:
  . examens in te lassen inzake basiskwalificatie;
  . en een systeem van nascholing tijdens de uitoefening van het beroep.


Deze verplichting geldt:
  . voor alle bestuurders die binnen de Europese Unie professioneel vervoer verrichten.
  . voor onderdanen van derde landen die in dienst zijn of werken voor een onderneming die gevestigd is in
    een lidstaat van de Europese Unie.


3. Vakbekwaamheid is NIET van toepassing voor bestuurders:

  . van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;

  . van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en
    diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;

  . van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud,
    en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;

  . van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;

  . van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer voor privédoeleinden;

  . van voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximale toegelaten massa van + 7,5 ton (sinds 7 feb 11)
   
(van ten hoogste 7,5 ton tot 7 feb 11),
    als aan allemaal deze drie voorwaarden wordt voldaan:
    .. De bestuurder moet materiaal of uitrusting vervoeren;
    .. De bestuurder moet dit (zelf) voor zijn werk nodig hebben;
    .. Met het voertuig rijden mag niet de voornaamste activiteit van de bestuurder zijn.


Voorbeelden uit de praktijk

We namen 6 concrete voorbeelden uit het dagelijks leven en legden deze voor aan:
Federdrive, Fgov. Febetra (Juridische dienst), Examinator VDAB, Wegcode.be
Omdat er geen volledige eensgezindheid in de antwoorden was en iedereen verwees naar de juridische dienst rijbewijzen van de Fgov. geef ik hun antwoord.
Ook GOCA verwees ons door naar F.Gov.

Alle bestuurders rijden met een vrachtauto van -7,5 ton.
Het vervoer van goederen is niet hun voornaamste beroepsactiviteit.


VRAAG 1:
Ik ben uitbater van een elektroshop. Soms vervoer ik naar een klant een frigo die hij in onze zaak gekocht heeft, maar zelf met zijn eigen auto niet naar huis kan brengen. Heb ik vakbekwaamheid nodig?

Antwoord:
NEEN (opm. eerder een grensgeval. Zeker NEEN als die man ook installatiemateriaal bijheeft)


VRAAG 2:
Ik ben uitbater van een elektroshop Soms vervoert een van mijn verkopers een frigo naar een klant die de frigo in mijn zaak heeft gekocht. Dit omdat de auto van de klant te klein is. Heeft mijn verkoper vakbekwaamheid nodig?

Antwoord:
NEEN (opm. eerder een grensgeval. Zeker NEEN als die man ook installatiemateriaal bijheeft. Zaakvoerder of verkoper speelt geen rol.)


VRAAG 3:
Mijn beroep is dakwerker. Soms vervoer ik met mijn vrachtauto pannen naar een klant om daar op het dak te leggen. Uiteraard betaalt de klant niet alleen mijn werk, maar ook de pannen. Heb ik vakbekwaamheid nodig?

Antwoord:
NEEN


VRAAG 4:
Ik heb een vrachtauto gehuurd om mijn meubels die ik aan een kameraad verkocht heb, naar hem te brengen. Heb ik vakbekwaamheid nodig?

Antwoord:
NEEN (mag zelfs met vrachtauto +7,5 ton rijden)


VRAAG 5:
Ik ben lid van een toneelkring. Omdat ik een rijbewijs C heb moet ik, elke productie die we spelen, de decorelementen naar de theaterzaal brengen. Heb ik vakbekwaamheid nodig?

Antwoord:
NEEN (mag zelfs met vrachtauto +7,5 ton rijden)


VRAAG 6:
Ik ben lid van een toneelkring. Omdat mijn pa (die geen lid is) een rijbewijs C heeft, brengt hij elke productie die we spelen, de decorelementen naar de theaterzaal. Heeft hij vakbekwaamheid nodig?

Antwoord:
NEEN (mag zelfs met vrachtauto +7,5 ton rijden)4. Je had al een rijbewijs C.

Wie houder is van een rijbewijs C, dat uiterlijk op 9 september 2009 was afgegeven, is vrijgesteld tot 10 september 2016 om te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid.

Chauffeurs die voor 10 september 2009 al een rijbewijs C bezitten, hebben dus tot september 2016 de tijd om de 35 uur navorming te volgen. Maar bedrijven hebben er geen belang bij om hun chauffeurs al in 2009 deze nascholing te laten volgen: dit zo lang mogelijk uitstellen is financieel voordeliger. Daarom wordt nu al gevreesd dat er in 2015 en 2016 lange wachttijden kunnen ontstaan door het beperkt aantal erkende opleidingscentra. In het slechtste geval zal een deel van de chauffeurs in 2016 hierdoor nog geen bewijs van vakbekwaamheid bezitten en dus niet de weg op mogen.5. Het bewijs van vakbekwaamheid.


vrachtauto Vakbekwaam zijn de bestuurders van de groep C die geslaagd zijn voor
  . ofwel het examen basiskwalificatie,
  . ofwel voor het gecombineerd examen;
  . of voor het aanvullend examen (uitgezonderd indien
    vrijgesteld) en die voldoen aan de bepalingen betreffende
    de nascholing.

Er is geen voorafgaande scholing verplicht.

De nascholing houdt in dat de bestuurder lessen volgt in een erkend opleidingscentrum.
Per nascholingsmodule van ten minste zeven uur krijgt een bestuurder:
  . een getuigschrift van nascholing,
  . en zeven kredietpunten.

Er zijn GEEN vrijstellingen voorzien voor deze nascholing.


De vakbekwaamheid wordt, na voorlegging van een getuigschrift van basiskwalificatie, aangeduid door een communautaire code 95, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid en opgenomen op :

  . het rijbewijs, achter de rijbewijscategorie waarvoor de vakbekwaamheid geldig is;

  . het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten en die geen houder zijn van een Belgisch
    of Europees rijbewijs;

  . het daartoe bestemde certificaat voor de personen die personenvervoer verrichten en die geen Belgisch of
    Europees rijbewijs bezitten.


6. Hoe lang geldig?

Het bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig.

Het kan telkens verlengd worden met vijf jaar indien de bestuurder kan aantonen dat hij 35 kredietpunten heeft verzameld binnen een periode van vijf jaar.

Op het ogenblik van de verlenging worden 35 kredietpunten in mindering gebracht op het kredietpuntensaldo.

DE THEORIE RIJBEWIJS C ZONDER VAKBEKWAAMHEID

(C) www.gratisrijbewijsonline.be Ofwel:

. Je kan een handboek kopen en/of een theoriecursus volgen
  in een erkende rijschool.
. Tijdens deze cursus legt de lesgever je alles uit wat je moet
  kennen voor het examen.
. Proefexamens vind je op de site Gratis Rijbewijs Online.


Ofwel:

. Je kan de leerstof ook via zelfstudie leren.
. De theorie en proefexamens vind je op de site:
  www.gratisrijbewijsonline.be.

HET THEORIE-EXAMEN VOOR RIJBEWIJS C ZONDER VAKBEKWAAMHEID

. Zodra je 17 jaar en 9 maanden (of ouder) bent, kan je het theorie-examen afleggen in een examencentrum
  naar keuze.
. In het examencentrum worden via de computer 50 meerkeuzevragen gesteld.
. Na het voorlezen van de vraag heb je nog 15 seconden antwoordtijd.
. Om geslaagd te zijn moet je minimaal 41 op 50 halen.
. Onmiddellijk na het examen krijg je het resultaat.
. Je mag zo vaak herkansen als je wil, maar slechts eenmaal het examen afleggen op dezelfde dag.

Je moet vooraf geen afspraak maken. Vergeet niet je identiteitskaart en het examengeld.


HET THEORIE-EXAMEN BASISKWALIFICATIE

Het examen wordt afgelegd in een erkende exameninstelling.

De minimumleeftijd voor het verkrijgen van een bewijs van vakbekwaamheid C is vastgesteld op 18 jaar.
Voor het theorie-examen is 18 jaar -3 maanden.

Het theorie-examen basiskwalificatie bestaat uit drie delen :

  . 100 vragen over vakbekwaamheid waarbij uit meerdere antwoorden kan worden gekozen, dan wel vragen
    waarop één antwoord moet worden gegeven, of een combinatie van de twee systemen.
    Deze proef duurt 100 minuten;
    Maximum aantal punten = 100
    Minimum om te slagen = 80

  . Casestudy's.
    Deze proef duurt 80 minuten.
    Maximum aantal punten = 40
    Minimum om te slagen = 32


  . Een mondelinge proef.
    Deze proef duurt 60 minuten.    
    Maximum aantal punten = 100
    Minimum om te slagen = 80De kandidaten beschikken over minstens vier uren om het theorie-examen af te leggen.

Op elk onderdeel moet minstens 80% van de punten behaald worden.

De kandidaat die slaagt voor één van de drie theoretische proeven vermeld onder punt 1, 2 of 3 is gedurende drie jaar vrijgesteld voor die proef.attestbasisqualificatie
klik op afbeelding voor vergroting

cursus rijbewijs C De leerstof vind je in het handboek: "VAKBEKWAAMHEID C" van Wees Wegwijs, te verkrijgen in de rijscholen.


aanvraagvoorlopigrijbewijs
klik op afbeelding voor vergroting.

aanvraagvoorlopigrijbewijs
klik op afbeelding voor vergroting.

getuigschriftnascholing
klik op afbeelding voor vergroting.

HET THEORIE-EXAMEN GECOMBINEERD EXAMEN

Dit examen is het examen rijbewijs + basiskwalificatie.

Het examen wordt afgelegd in een erkende exameninstelling.

Het theorie-examen basiskwalificatie bestaat uit drie delen :

  . 100 vragen waarvan 50 theorie wegcode en 50 vakbekwaamheid, waarbij uit meerdere antwoorden kan worden
    gekozen, dan wel vragen waarop één antwoord moet worden gegeven, of een combinatie van de twee systemen.
    Deze proef duurt 100 minuten;
    Maximum aantal punten wegcode = 50
    Minimum om te slagen = 40
    Maximum aantal punten vakbekwaamheid = 50
    Minimum om te slagen = 40

  . Casestudy's.
    Deze proef duurt 80 minuten.
    Maximum aantal punten = 40
    Minimum om te slagen = 32

  . Een mondelinge proef.
    Deze proef duurt 60 minuten.
    Maximum aantal punten = 100
    Minimum om te slagen = 80


De kandidaten beschikken over minstens vier uren om het theorie-examen af te leggen.

Elk geslaagd deel van het theoretisch examen blijft geldig gedurende drie jaar.

De kandidaat die slaagt voor één van de drie theoretische proeven vermeld onder punt 1, 2 of 3 is gedurende drie jaar vrijgesteld voor die proef.


cursus rijbewijs C De leerstof vind je in het handboek: "VAKBEKWAAMHEID C" van Wees Wegwijs, te verkrijgen in de rijscholen.

EXTRA VRAGEN EN ANTWOORDEN (Met dank aan Federdrive en Fgov)

Vraag 1
Ik leg een gecombineerd examen af voor de categorie C. Ik verkrijg dus een getuigschrift van de basiskwalificatie voor de groep C. Als ik in 2012 het rijbewijsexamen afleg voor de categorie CE: moet ik dan ook een gecombineerd examen afleggen om het getuigschrift voor de categorie CE te hebben?

Antwoord
Neen, het getuigschrift basiskwalificatie C is geldig voor de volledige groep C (C, CE, C1, C1E) en het getuigschrift basiskwalificatie D is geldig voor de volledige groep D (D, DE, D1, D1E)


Vraag 2
Hoe kan nagekeken worden of de bestuurder in het bezit is van de vakbekwaamheid?

Antwoord
Bij afgifte van het rijbewijs wordt naast de respectievelijke categorieën de communautaire code 95 geplaatst, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid. Hierdoor kan elke controlerende overheid in het binnen- en buitenland nagaan of de chauffeur in orde is met de vakbekwaamheid


Vraag 3
Ik huur een vrachtwagen van 12 ton MTM en doe daarmee mijn verhuis. Ik heb hiervoor een rijbewijs C nodig. Heb ik ook vakbekwaamheid nodig?

Antwoord
Neen, op dat ogenblik gebruik je deze vrachtwagen voor niet-commercieel vervoer van goederen voor privédoeleinden.


Vraag 4
Moet ik als houder van een rijbewijs C en D om de vijf jaar 70 uur nascholing volgen of volstaat 35u?

Antwoord
Het volstaat om slechts 35 uur nascholing volgt over een periode van 5 jaar. Je kan deze naschoolse vorming naar eigen keuze volgen binnen modules gericht op personenvervoer, goederenvervoer of beide.


Vraag 5
Bestaat de nascholing uitsluitend uit theorieopleiding, praktijkopleiding of een mix ervan?

Antwoord
De nascholing moet handelen over de onderwerpen die opgesomd zijn in het KB. Er is in het KB niet bepaald dat de nascholing een theorie- en/of praktijkopleiding moet bevatten. Een mix van theorie en praktijk is de beste formule voor een goede opleiding. De kostprijs van de opleiding zal in grote mate afhangen van de verhouding theorie (klassikale opleiding) en de praktijk (individuele opleiding).


Vraag 6
Moet ik voor de nascholing ook examens afleggen?

Antwoord
Bij nascholing is het volgen van de opleiding verplicht maar er zijn geen examens aan gekoppeld


Vraag 7
Hoe kan nagegaan worden hoeveel uren opleiding een chauffeur reeds gevolgd heeft, bv. bij ontslag en aanwerving door een nieuwe werkgever.

Antwoord
Het opleidingscentrum reikt steeds aan de deelnemer aan attest uit van de gevolgde uren. Deze gevolgde uren (= kredietpunten) worden ook door het opleidingscentrum gemeld aan een centrale databank bij de FOD Mobiliteit. Wanneer de chauffeur zich aanmeldt bij het gemeentebestuur voor de registratie van de code 95 zal de ambtenaar deze centrale databank consulteren.


Vraag 8
Ik bezit nu een rijbewijs C (behaald voor 10/09/09). Om in orde te zijn met de nascholing moet ik uiterlijk op 09/09/2016 35 kredietpunten (35u opleiding) aantonen om mijn vakbekwaamheid te verlengen voor 5 jaar. Wat gebeurt er als ik dit niet doe?

Antwoord
Vanaf 10/09/2016 mag je enkel nog privévervoer verrichten. Vanaf het ogenblik dat je 35 kredietpunten kan voorleggen laat je het rijbewijs verlengen en is je vakbekwaamheid opnieuw in orde voor de volgende 5 jaar.


Vraag 9
Waar en vanaf wanneer kan ik de communautaire code 95 op mijn rijbewijs laten registreren?

Antwoord
Dit gebeurt op het gemeentehuis voor de groep D vanaf 10/09/08, voor de groep C vanaf 10/09/09.


Vraag 10
De geldigheid van het geneeskundig onderzoek voor bestuurders van de groep 2 is 5 jaar. Is de geldigheid voor bestuurders vanaf 50 jaar niet beperkt tot 3 jaar?

Antwoord
Dit was in het verleden zo maar nu is de geldigheid 5 jaar, voor alle bestuurders. De arbeidsgeneesheer kan steeds om medische redenen de geldigheidsduur beperken tot bv. 1 of 3 jaar en bijkomende beperkingen opleggen (bv. enkel overdag rijden).


Vraag 11
Ik ben zelfstandige. Moet ik ook de nascholing volgen?

Antwoord
Het statuut (arbeider, bediende, zelfstandige) speelt geen rol. Van zodra vervoer verricht wordt waarvoor een vakbekwaamheid van toepassing is dient nascholing gevolgd te worden.


Vraag 12
In mijn bedrijf worden reeds interne opleidingen gegeven. Komen deze ook in aanmerking voor de nascholing?

Antwoord
Neen, enkel de modules gegeven door de erkende opleidingscentra komen in aanmerking.


Vraag 13
Zijn er tussenkomsten voorzien voor de kosten van de nascholing?

Antwoord
Voor de KMOs zijn er subsidies beschikbaar via de KMO-portefeuille. Andere tussenkomsten zijn afhankelijk van de sector waarin de kandidaat werkt. Raadpleeg hiervoor het sociaal fonds van uw sector.


Vraag 14
Wanneer kan ik met de nascholing starten?

Antwoord
De 35u nascholing dient gevolgd te worden over een periode van 5 jaar. Vanaf 10/09/09 kan deze scholing aangevat worden voor de groep C maar dan moet 5 jaar na datum van de eerste opleiding het rijbewijs omgewisseld worden.


Vraag 15
Kan ik wachten tot de uiterste vrijstellingsdatum (09/09/2016 voor de groep C en 09/09/2015 voor de groep D) om de 35u nascholing te volgen?

Antwoord
Ja, maar dit wordt ten stelligste afgeraden. Als u wacht tot het laatste jaar laat u de terugbetalingmogelijkheden (KMO-portefeuille, sociaal fonds) van de voorbije jaren onbenut, komen al uw opleidingskosten ten laste van 1 jaar, heeft u een rendementsverlies van 1 week (35 uur) inactiviteit. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de opleidingscapaciteit in de opleidingscentra te klein is in functie van de vraag.


Vraag 16
Wie oefent controle uit of ik in orde ben met de vakbekwaamheid?

Antwoord
De controle gebeurt langs de weg door de bevoegde overheden. Tijdens de controle wordt er nagegaan of de bestuurder al dan niet vrijgesteld is van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. Er wordt immers gekeken naar het gebruik op dat ogenblik. Als de bestuurder niet valt onder de vrijstellingen dan is vakbekwaamheid verplicht.

HET PRAKTIJKEXAMEN

Informatie volgt.


.


GRATIS RIJBEWIJS ONLINE

www.permisdeconduire-online.be
www.drivinglicence-belgium.be
www.gratisrijbewijsonline.nl


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL