Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

RIJBEWIJS B

STAPPEN OM HET RIJBEWIJS B TE BEKOMEN
DE THEORIE LEREN

A/ Via een handboek, de rijschool of Rijbewijs Op School

.
Leslokaal rijschool

Je kan een handboek kopen en/of een theoriecursus volgen in een
erkende rijschool of via Rijbewijs Op School.

Tijdens de lessen legt de lesgever je alles uit wat je moet kennen
voor het examen.

Proefexamens vind je op de site: Gratis Rijbewijs Online.

Klik op logo voor info Rijbewijs Op SchoolB/ Via de site Gratis Rijbewijs Online

.
Leren vie het computerscherm
Duizenden jongeren leren met succes de theorie voor rijbewijs B via Gratis Rijbewijs Online. Deze cursus is samengesteld op basis van herhaling.

Wij geven een zeer hoge slaagkans voor het examen als je onze
leermethode volgt:

In dit korte filmpje (1'35") wordt onze leermethode uitgelegd:C/ BUSO - BSO en jongeren met leermoeilijkheden

.
De wegcode in 26 PowerPoint presentaties
Gratis Rijbewijs online heeft samen met Wees Wegwijs een aangepast leerpakket gemaakt voor leerlingen van BUSO en BSO.
Dit totaalpakket bestaat uit:

  a. Voor de leerkracht:
       .
Cd-rom voor de klasleerkracht met 26 PowerPoint lessen en
       oefenexamens.
  b. Voor de leerlingen.
      . Een aangepast handboek;
      . Een oefen cd-rom met 1000 vragen.
  c. Voor de rijschoolinstructeur.
      . Een cd-rom met aanvullende leerstof en proefexamens.

Scholen kunnen dit pakket bestellen via Wees Wegwijs.

HET THEORIE-EXAMENExamencentrum Haasrode
. Zodra je 17 jaar (of ouder) bent, kan je het theorie-examen
  afleggen in een examencentrum naar keuze.
. In het examencentrum worden via de computer 50 meerkeuzevragen
  gesteld.
. Na het voorlezen van de vraag heb je nog 15 seconden antwoordtijd.
. Om geslaagd te zijn moet je minimaal 41 op 50 halen.
. Onmiddellijk na het examen verschijnt op het computerscherm jouw
  resultaat.
. Je mag zo vaak herkansen als je wil, maar slechts eenmaal het
  examen afleggen op dezelfde dag. Je mag wel voor twee verschillende
  rijbewijzen op dezelfde dag een examen afleggen (vb B en A).
. Het document waarop staat dat je geslaagd bent, blijft 3 jaar geldig.
. Je moet vooraf geen afspraak maken.
. Vergeet niet je identiteitskaart en het examengeld.


DE LEESTEST


Leestest
. Op het einde van het theorie-examen, moet je een leestest afleggen:
    . indien je geslaagd bent,
    . en nog niet in het bezit van een rijbewijs bent.

. Het is hierbij de bedoeling om aan te duiden langs welke kant de
  openingen van de E zijn.
  (Vb. in de eerste E zijn de openingen langs rechts)
  (Vb. in de vierde E zijn de openingen langs boven)

. De kandidaat die niet voldoet bij de leestest, moet een onderzoek
  bij een vrij gekozen oogarts ondergaan.

. Vergeet je bril of contactlenzen niet mee te brengen naar het examen.
PRAKTIJK VIA DE RIJSCHOOL / VOORLOPIG RIJBEWIJS 18 MAANDEN
Leeftijd

Vanaf 17 jaar: Mag je in een rijschool praktijkles volgen.
Vanaf 18 jaar: Kan je een voorlopig rijbewijs 18 maanden krijgen om alleen te oefenen.


De opleiding voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden

. Je volgt minimum 20 uur praktijkopleiding in een erkende rijschool.
  De praktijklessen worden gegeven door gebrevetteerde beroepsinstructeurs, die bekwaam zijn je de gepaste
  opleiding en raad te geven.
. Als de instructeur na die opleiding oordeelt dat je voldoende vorderingen gemaakt hebt, krijg je in de rijschool een
  bekwaamheidsattest. Het is immers de plicht van de rijschool om een bekwaamheidsattest te weigeren als het
  voor de instructeur duidelijk is dat de kandidaat nog niet in staat is om verder veilig alleen te oefenen.
  Met dat attest ga je in het gemeentehuis een voorlopig rijbewijs 18 maanden halen. Dit kan niet verlengd worden.
. Je moet vervolgens minimum 3 maanden oefenen.
. Ten vroegste na 3 maanden oefenen mag je praktijkexamen afleggen.
. Ga je met de rijschool, dan regelt de rijschool de afspraak.
. Ga je met je eigen auto, dan moet je naar het examencentrum gaan dat bevoegd is voor jouw gemeente.
  (Klik bovenaan Gratis Rijbewijs Online op PRAKTIJK en vervolgens op EXAMENCENTRA)


Wat kost een volledige opleiding via de rijschool?

Uiteraard bepaalt elke rijschool zelf de prijzen. Het bedrag is +/- 1100 euro voor 20 lessen.
Via de site Gratis Rijbewijs Online kan je kortingsbons voor de meeste rijscholen afprinten.


ZEER UITGEBREIDE UITLEG VIND JE:
in het PRAKTIJKBOEK VAN GRATIS RIJBEWIJS ONLINE of op de PRAKTIJK B CD-ROM


RIJDEN MET EEN BEGELEIDER / VOORLOPIG RIJBEWIJS 36 MAANDEN

Leeftijd

Vanaf 17 jaar: Kan je een voorlopig rijbewijs 36 maanden krijgen en met een begeleider oefenen.
Vanaf 18 jaar: Mag je praktijkexamen afleggen.


De opleiding.

. Na het theorie-examen ga je in het gemeentehuis een voorlopig rijbewijs van 36 maanden halen.
. Je mag een basiscursus van 6 uur praktijkles volgen in een rijschool. Dit is wettelijk niet verplicht.
. Je moet vervolgens minimum 3 maanden oefenen met je begeleider.
. Je mag praktijkexamen afleggen zodra je 18 jaar bent.
. Het praktijkexamen moet je afleggen in het centrum dat bevoegd is voor jouw gemeente.
  (Klik bovenaan Gratis Rijbewijs Online op PRAKTIJK en vervolgende op EXAMENCENTRA)
. Je moet vooraf een afspraak maken. Wachttijden van +/- zes weken zijn niet uitzonderlijk.


ZEER UITGEBREIDE UITLEG VIND JE
in het PRAKTIJKBOEK VAN GRATIS RIJBEWIJS ONLINE of op de PRAKTIJK B CD-ROM
RIJBEWIJS

.
.
.


(c) Gratis Rijbewijs Online /
vorige